Menyw o Geredigion yn cerdded 1,750 o filltiroedd yn ystod y pandemig i gadw'n heini

08/04/2021

Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae menyw 70 oed o Geredigion wedi cerdded 10,000 o gamau y dydd yn ystod pandemig y coronafeirws er mwyn cadw’n iach.

Penderfynodd Gillian o Lanybydder, sydd wedi’i chofrestru ar y rhaglen NERS neu Gynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff), gerdded 10,000 o gamau y dydd er mwyn cadw’n heini yn ystod pandemig y coronafeirws. Fel aelod o grŵp Cerdded er Lles Gorllewin Cymru, mae’n dweud wrthym sut mae cerdded wedi bod o fudd i’w hiechyd corfforol a meddyliol.

 

Mae Gillian yn byw gyda'i gŵr yn Nrefach, Llanybydder, tua 4 milltir y tu allan i Lanbedr Pont Steffan ac mae ganddi 3 o blant a 5 o wyrion ac fe ddathlodd ei phen-blwydd yn 70 oed yn 2020. 

 

Dywedodd Gillian, "Rwy'n lwcus fy mod yn byw ar fferm mewn ardal wledig gyda digon o le ac awyr iach a glân. Rwyf wedi nodi 6 llwybr cylchol yn lleol, a phob un yn amrywio rhwng 4 a 6 milltir o'm cartref. Rwyf hefyd wrth fy modd yn cerdded ar hyd llwybr yr arfordir yng Ngheredigion, yn enwedig o Langrannog, Aberaeron neu Geinewydd. Fel arfer, rwy'n cerdded ar fy mhen fy hun, ond mae fy ngŵr yn ymuno â mi ar ddydd Sul."

 

4 miliwn o gamauMeddai Gillian, "Roedd y rhan fwyaf ohonom yn disgwyl y byddai'r pandemig wedi dod i ben ymhen ychydig fisoedd. Ond ar ôl cerdded am 12 mis cyfan rwyf wedi llwyddo i gerdded o leiaf 10,000 o gamau ar gyfartaledd bob dydd ac wedi cerdded cyfanswm o bron i 4 miliwn o gamau - sy'n cyfateb i tua 1,750 milltir. Prin y gallaf gredu'r ffigurau"

"Daeth cymhelliant o sawl cyfeiriad, yn enwedig y teithiau rhithwir a drefnwyd gan staff NERS Ceredigion Actif. Fe wnaethom “deithio” o amgylch arfordir y DU; Pegwn y Gogledd; Mur Mawr Tsieina, dilyn afon Nîl yn Affrica, ac rydym nawr yn teithio yn Awstralia. Roeddwn i'n teimlo bod angen i mi fod yn chwaraewr tîm da, ac roeddwn yn teimlo’n falch wrth gyflwyno cyfanswm fy nghamau i'r staff bob wythnos."

Ychwanegodd Gillian, "Yng nghanol yr holl dristwch a’r trychinebau a ddaeth yn sgil y pandemig ledled y byd, roedd yn deimlad braf cyflawni nodau ar lefel bersonol a gwella fy iechyd corfforol yn ogystal â’m hiechyd emosiynol."