Darlithydd o Brifysgol Bangor yn datblygu gêm gyfrifiadur newydd

Mae darlithydd ac arbenigwr mewn rhithrealiti ac animeiddio o Brifysgol Bangor wedi datblygu un o’r gemau penset rhithrealiti ddiweddaraf i gael ei rhyddhau.

Mae Crashland newydd ei rhyddhau ar Oculus Quest ac mae’n amserol iawn yn dilyn derbyn y lluniau cyntaf o gerbyd Perseverance ar blaned Mawrth yn ddiweddar.

 

Gêm 'saethwr' person cyntaf ydyw lle mae'r chwaraewr wedi glanio ar blaned arall ac mae'n rhaid iddo amddiffyn ei hun rhag ymosodiadau gan rywogaeth estron cyn cael ei achub.
Ond mae mwy o hanes na hynny i’r rhaglen.

 

Mae Llŷr ap Cenydd, o'r Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig ym Mhrifysgol Bangor wedi bod â chysylltiad agos â phensetiau rhithrealiti Oculus o’r cychwyn cyntaf. Datblygodd rai o'r apiau cyntaf oedd ar gael, gan gynnwys Ocean Rift, saffari tanddwr rhithwir ac un o raglenni rhithrealiti mwyaf poblogaidd y byd.

 

Mae Llŷr yn egluro mai un arall o’i brojectau amser hamdden cynnar yw Crashland. “Dechreuodd Crashland fel demo technolegol yn 2013 pan o’n i’n arbrofi efo gwahanol ffyrdd o symud a thracio’r corff dynol mewn rhithrealiti. Roedd o’n demo poblogaidd iawn ar y pryd ond mi gafodd ei roi yn y drôr pan o’n i’n canolbwyntio ar ddatblygu Ocean Rift ar gyfer y pensetiau masnachol cyntaf. Mi wnes i ddychwelyd at y cysyniad o bryd i’w gilydd dros y blynyddoedd, ond lansiad Oculus Quest ddaru fy mherswadio i yn y diwedd ei bod yn bryd ei ddatblygu'n gêm lawn
“Tra bo gallu nofio efo siarcod yn Ocean Rift yn wych, mae Crashland yn cyflwyno profiad mwy cyntefig, ac mae hefyd yn adlewyrchu’r cariad sydd wastad wedi bod gen i at bob math o sci-fi.”

 

Mae Llŷr yn esbonio mai'r hyn y mae Crashland yn ei gynnig yw animeiddio gweithdrefnol wedi ei yrru gan ddeallusrwydd artiffisial.
“Beth mae hynny'n ei olygu ydy bod yr animeiddiad y mae'r chwaraewr yn ei weld yn cael ei gynhyrchu'n fyw wrth iddyn nhw chwarae, gan roi profiad unigryw bob tro mae rhywun yn chwarae. Dydyn nhw ddim yn cael yr un animeiddiad bob tro. Mae hyn yn rhoi naws fwy gweledol, go iawn iddo,” meddai.
Mae'r dechnoleg rhithrealiti yn rhedeg ar ffôn symudol, ac arbenigedd Llŷr yw manteisio i’r eithaf ar y dechnoleg i ddarparu'r graffeg animeiddio gorau posibl.

 

Profiad 3D

 

I'r rhai sy'n anghyfarwydd â phensetiau rhithrealiti, eglura Llŷr:“Penset rhithrealiti yw Oculus Quest sy'n rhoi profiad trochi 3D i'r sawl sy’n ei gwisgo. Mae tracio lleoliad felly wrth i'r gwisgwr symud ei ben, mae beth maen nhw’n ei brofi yn newid. Ond mae hefyd yn tracio symudiadau’r dwylo, gan ei wneud y profiad rhithrealiti yn un trochol iawn."
Ym Mhrifysgol Bangor, caiff myfyrwyr yr Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig y cyfle i archwilio amrywiaeth helaeth o dechnolegau a chydweithio gydag ymchwilwyr mwyaf blaenllaw'r byd.

 

Ychwanegodd Llŷr, “Mae gennym lawer o fodiwlau yn yr adran hon fel Deallusrwydd Artiffisial ar gyfer gemau, rhaglenni a graffeg gyfrifiadurol. Mae'r holl elfennau yma'n gysylltiedig â rhithrealiti. Yn y drydedd flwyddyn, mae gan fyfyrwyr broject traethawd hir, lle cânt ddewis treulio'r flwyddyn gyfan yn gweithio ar eu project rhithrealiti eu hunain.
Maent yn cydweithio â darlithydd fel fi ac rydym yn treulio blwyddyn yn datblygu eu prototeip ac mae'n bosib mai dyna fydd y prif beth ar eu CV pan fyddant yn graddio, ac felly mae'n rhan bwysig iawn o'u blwyddyn olaf.”