Yr Urdd yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi

26/02/2021

Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd yr Urdd yn cynnal nifer o weihtgareddau rhithiol i ddathlu'r Gymraeg a'r diwylliant dros y penwythnos ac ar ddydd Gwyl Dewi.

Ni fu neges Dewi Sant i wneud y pethau bychain erioed yn bwysicach nag eleni, gyda’r gofyn i bawb aros adref yn hytrach na dod ynghyd i ddathlu ein gŵyl genedlaethol ac o ganlyniad, mae’r Urdd wedi trefnu cyfres o ddigwyddiadau rhithiol sy’n dathlu’r Gymraeg a Chymreictod yn ei holl ogoniant.

 

Mae rhaglen y mudiad yn amrywio o sesiwn sgiliau pêl-droed mewn partneriaeth â thîm merched Cymru i gig ‘Rownd y Tân’ yng Ngwersyll Glan-llyn, yn dilyn llwyddiant y Disgo Gwersyll ar Ddydd Miwsig Cymru. Ac yn absenoldeb eisteddfodau’n llenwi neuaddau ledled y byd, bydd cofrestru i gystadlu yn Eisteddfod T yn agor ar Fawrth y 1af yn lle.

 

Bydd cyfle hefyd i wrando ar Guto Harri yn holi Prif Weithredwr yr Urdd, Siân Lewis, wrth iddi edrych yn ôl ar y flwyddyn a fu cyn datgelu ei gobeithion ar gyfer canmlwyddiant y mudiad yn 2022.

 

Amserlen

 

Sadwrn 27 Chwefror

1:30pm Rhyddhau fersiwn newydd o Canwn Glod, cyd-gynhyrchiad rhwng aelodau o’r Urdd a Chôr Gospel Prifysgol Alabama ym Mirmingham.
 
Sul 28 Chwefror
2pm Sesiwn sgiliau pêl-droed #ActifAdref ar y cyd gyda thîm merched Cymru, a chyfle i ennill crys wedi’i llofnodi gan garfan Cymru (Facebook a sianel YouTube yr Urdd).
 
Llun 1 Mawrth
Cofrestru i gystadlu yn Eisteddfod T yn agor.
 
12:30pm Rownd y Tân, Gwersyll Glan-llyn – 6 cân draddodiadol gydag is-deitlau, digwyddiad ar gyfer plant oed cynradd ar sianel YouTube yr Urdd.
 
7:30pm Gig Gwilym a Fleur De Lys, ar sianel YouTube yr Urdd. Mewn cydweithrediad â Chlwb Ffermwyr Ifanc Môn a Chyngor Ynys Môn.