Cyngerdd Dydd Gŵyl Dewi ar-lein i breswylwyr cartrefi gofal Sir Gâr

24/02/2021

Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Iechyd, Newyddion

Bydd cyngerdd Dydd Gŵyl Dewi rhithwir am ddim yn cael ei gynnal ar gyfer preswylwyr cartrefi gofal ledled Sir Gaerfyrddin.

Mae theatrau Cyngor Sir Caerfyrddin wedi sefydlu partneriaeth â Loud Applause Productions i gynhyrchu'r digwyddiad ar-lein a fydd yn arddangos cyfoeth o dalent o Gymru ddydd Llun Mawrth 1af am 7pm. Bydd hefyd ar gael am ddim i breswylwyr cartrefi gofal yn Sir Benfro.

 

Dyma'r eildro i Theatrau Sir Gâr drefnu bod cartrefi gofal yn y ddwy sir yn cael gweld sioe ddigidol, gyda phob cartref gofal yn derbyn copi am ddim o gyngerdd Nadolig, 'The West End at Christmas' dros gyfnod y Nadolig diwethaf.
Wedi'i ffilmio yn Theatr y Ffwrnes, Llanelli, mae dathliad Dydd Gŵyl Dewi yn gyngerdd digidol 44 munud y gall pob cynulleidfa ei fwynhau gartref.

 

Bydd yn cael ei gyflwyno'n ddwyieithog gan y darlledwr a'r awdur lleol, Alun Gibbard, ac mae'n cynnwys rhai caneuon Cymraeg traddodiadol y bydd pawb yn eu hadnabod a'u mwynhau gan gynnwys Ar Hyd y Nos yn ogystal â chaneuon poblogaidd o sioeau cerdd fel Bring Him Home o 'Les Misérables’.

 

Bydd perfformiadau gan delynor swyddogol Tywysog Charles, Alis Huws, yn ogystal â seren ym myd theatr gerddorol, y canwr Samuel Wyn-Morris, sydd wedi bod yn perfformio'n fwyaf diweddar yng nghynhyrchiad o 'Les Misérables’ yn y West End.

 

Y darllenydd gwadd fydd yr actor sydd bellach yn byw yn Sir Gaerfyrddin, Julian Lewis Jones, sydd wedi ymddangos yn y ffilm Hollywood Invictus ac sy'n wyneb rheolaidd yn y gyfres Stella ar Sky TV.
Bydd y cyngerdd hefyd yn cynnwys perfformiadau gan ddau gantor lleol ifanc, Osian Clarke a Lauren Fisher, y ddau ohonynt yn aelodau o raglen Loud Applause Rising Stars.
Y llynedd rhoddodd y cyngor dros 100 o iPads i'w gartrefi gofal fel y gallai preswylwyr gadw mewn cysylltiad â'u hanwyliaid drwy gydol y cyfyngiadau symud.

 

Talent lleol

 

Dywedodd yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Ddiwylliant, Hamdden a Thwristiaeth: “Rydym yn falch iawn o allu cynnal cyngerdd Dydd Gŵyl Dewi ar-lein am ddim i'n holl breswylwyr cartrefi gofal. Mae'r cyngerdd hwn yn addo bod yn gyffrous iawn gyda chyfoeth o dalent leol yn cymryd rhan. Roedd y digwyddiad Nadolig ar-lein yn boblogaidd iawn ac rydym yn gobeithio y bydd cynifer o bobl â phosibl yn ymuno â ni o gartref ar gyfer y digwyddiad hwn ac yn dangos eu cefnogaeth i'n hartistiaid lleol.”

 

Mae tocynnau ar gyfer y cyngerdd hefyd ar werth i'r cyhoedd drwy wefan Theatrau Sir Gâr  Drwy brynu tocyn byddwch yn derbyn dolen i wylio'r sioe a fydd yn cael ei ffrydio ar wefan y theatrau. Bydd y cyngerdd ar gael i'w wylio drwy'r ddolen am dair wythnos wedi iddo gael ei ryddhau. Pris tocynnau yw £5 yr aelwyd.