Beic pedair olwyn newydd i ffermwr ifanc lwcus

Fe enillodd Dewi Davies, aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Llanddeiniol qwad beic newydd yn wobr yn ystod y Ffair Aaeaf y llynedd ac mae bellach wedi derbyn y beic ac fe fydd yn gwneud yn fawr ohono yn ystod y tymor wyna eleni.

Er mwyn bod â'r siawns o ennill y defnydd o feic cwad newydd sbon am flwyddyn, cafodd yr aelodau y dasg o greu hysbyseb un munud yn hyrwyddo diogelwch ATV (All-Terrain Vehicle) ar y fferm ac roedd yn ofynnol iddynt lenwi holiadur Iechyd a Diogelwch.

Roedd y beirniaid Sam Marvin - Quad Bikes Wales, deliwr Honda ardystiedig De Cymru, Brian Rees - Partneriaeth Diogelwch Fferm Cymru a William Jones - Is-gadeirydd Materion Gwledig CFfI Cymru i gyd wrth eu bodd â safon y ceisiadau gyda llawer yn sgorio'n uchel yn nau faes y gystadleuaeth, arwydd clir o wybodaeth a dealltwriaeth Diogelwch Fferm ymhlith aelodau CFfI Cymru.

 

Er mwyn adlewyrchu safon y gystadleuaeth, rhoddodd Quad Bikes Wales helmed i Harri Griffiths, CFfI Maldwyn, Jack a Harry Thomas, CFfI Morgannwg a John James, CFfI Maesyfed gan helpu i sicrhau bod cystadleuwyr yn glynu i arferion ffermio ddiogel.

 

Wrth dderbyn yr beic Honda newydd dywedodd Dewi: “Hoffwn ddiolch i Quad Bikes Wales am ddanfon y beic. Bydd yn ddefnyddiol iawn yn ystod y cyfnod ŵyna i fferi ŵyn rhwng y siediau a bugeilio bob dydd o'r Gwanwyn ymlaen. ”

 

Diolch

 

Dywedodd Sian Thomas, Swyddog Gweithrediadau CFfI Cymru “Rydym yn hynod ddiolchgar i Quad Bikes Wales am eu cefnogaeth a’u partneriaeth barhaus, yn enwedig wrth hwyluso’r Her ATV. Mae tynnu sylw at bwysigrwydd defnydd ATV ddiogel ymhlith aelodau CFfI Cymru, fel y'i gyrrir trwy ein cynnwys ym Mhartneriaeth Diogelwch Fferm
Cymru, yn cael ei wneud yn fwy deniadol ac atyniadol i'n haelodau o ganlyniad i'r cymhellion gwych a gynigir gan Quad Bikes Wales. "