Cynllun Llwyddo'n Lleol 2050 yn croesawu 7 entrepreneur ifanc newydd

23/02/2021

Categori: Addysg, Arian a Busnes, Newyddion

Mae cyllun Llwyddo’n Lleol 2050 yn y gogledd orllewin yn croesawu 7 o entrepreneuriaid ifanc newydd sydd ar hyn o bryd wedi dechrau ar ei mentrau newydd.

Mae criw newydd Llwyddo’n Lleol wedi cychwyn, ac mae 7 - person ifanc brwdfrydig yn barod yn brysur yn datblygu eu syniadau busnes yma yng Ngwynedd a Môn. Mae Llwyddo’n Lleol yn brosiect a ariannir gan Lywodraeth Cymru drwy Gronfa Arloesol Arfor. Mae’r prosiect yn cynnig cyfle arbennig i bobl 18-30 oed sy’n wreiddiol o Wynedd a Môn, i dderbyn £1000 a gwireddu cynllun 10 wythnos er mwyn datblygu syniad newydd. Mae’r math o syniadau sydd ganddynt yn amrywio, o’r byd digidol, bwyd a diod, ymarfer corff a chynnyrch adnewyddadwy. 
 

Dyma fanylion yr unigolion a'i syniadau sydd wedi cychwyn ar eu menter:

 

Cynan Glyn, Caernarfon – Athro o Gaernarfon sydd yn angerddol am goffi da, ac sydd yn edrych i sefydlu siop goffi yn fro eu mebyd. @coffiywerin 

 
Alaw Williams, Pwllheli – Yn trawsnewid hen drelar ceffyl mewn i far jin Cymreig. Bydd Alaw yn mynd a’i bar jin allan i bethau megis partïon, priodasau a dathliadau. @jinsan 

 

Mirain Rhisiart, Blaenau Ffestiniog – Mae Mirain yn rhedeg ei busnes INDI, brand newydd ethical o Flaenu Ffestiniog. Mae’r busnes yn gwerthu cynnyrch hwyl unigryw i Gymru ac ond yn defnyddio deunyddiau o ansawdd sydd ddim yn niweidio'r yr amgylchedd. Mae cynnyrch yn cynnwys crysau-t, siwmperi, bagiau a gwellt dur. @siop.indi

 

Daniel Lewis, Caernarfon – Gyda’i fenter Lens Dros y Fens mae Dan yn gwneud ffotograffi a fideos gan ddefnyddio drone. Fydd yn gallu cynnig ei gwasanaeth i amryw o gleientiad gan gynnwys gwerthwyr tai, sefydliadau masnachol, safleoedd gwersylla, timau chwaraeon, ac prosectiau   adeiliadu. 

 

Osian Cai Evans, Penygroes – Mae Osian eisiau creu gwefan dysgu cerddoriaeth ar-lein drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y wefan efo gwersi sy’n ffocysu ar offerynnau ac yn mynd a dechreuwyr i berfformwyr! 

 

Lois Hughes, Pwllheli – Wedi astudio iaith BSL ers rhai blynyddoedd sylweddolodd Lois fod ddim adnoddau Cymraeg BSL allan yna ar y funud. Penderfynodd hi fod angen newid hyn ac mae hi wedi bod yn gweithio i sefydlu ap ‘Arwyddo’ BSL drwy gyfrwng y Gymraeg. 

 

Nathan Craig, Caernarfon – Mae Nathan yn cynnig gwersi pêl-droed i enethod a bechgyn oedran 4+. Mae’n teimlo ei fod yn bwysig helpu cadw plant yr ardal yn heini, cynnig cyfleoedd iddynt a'i bod nhw’n cael hwyl! @nathancraigfootball 

 

Heriau wythnosol


 
Mae’r 7 wedi bod yn cymryd rhan mewn heriau wythnosol yn ystod yr wythnosau diwethaf, ac mae’r cynnwys i gyd i’w gael ar dudaen Facebook Llwyddo’n Lleol: https://www.facebook.com/Llwyddon-Lleol-2050-111221147002339  

 

Mae Llwyddo’n Lleol hefyd yn parhau i darparu cefnogaeth i grwp Amser i Fentro. Drwy gefnogaeth Arloesi Gwynedd a Môn, mae’r cynllun hyn yn cefnogi rhai o’r unigolion a chymerodd rhan yn Llwyddo’n Lleol yn 2020 i barhau a datblygu eu mentrau. Mae hyn yn cynnwys darparu a chaniatáu amser cyflogedig i’r unigolion (1 diwrnod yw wythnos am 6 mis) i barhau a’u cynlluniau busnes. Mae’r mentrau hyn yn mynd yn ei flaen yn dda, ac mae’r criw yn dangos ei fod yn bosib lansio busnes llwyddiannus yma yng Ngwynedd a Môn.