Cystadleuaeth ffotograffiaeth Age Cymru

22/10/2014

Categori: Celfyddydau, Newyddion

Positif am oed

Mae Age Cymru yn cynnal cystadleuaeth ffotograffiaeth fel rhan o wythnos Age Positive Week ac maent yn gwahodd pobl i gymryd rhan.

 

Thema’r gystadleuaeth ydy heneiddio positif: gallwch ei ddehongli fel y mynnoch ond dylai ddathlu agweddau positif heneiddio ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru. Er enghraifft, gallai delweddau ddangos pobl hŷn yn gwneud gwahanol weithgareddau, ac yn rhyngweithio gyda chenhedlaeth ieuengach neu rywbeth arall sy’n herio stereoteip negyddol. Defnyddiwch eich dychymyg!

 

Mae tocyn rhodd gwerth £100 fel gwobr i’r enillydd ym mhob dosbarth (o dan 16 / 16 a throsodd).

 

Rheolau

• Mae dau ddosbarth:
(i) ar gyfer rhai 16 mlwydd oed ac ieuengach
(ii) ar gyfer rhai dros 16 mlwydd oed
• Caiff gwobr ei roi i’r enillydd ym mhob dosbarth.
• Cystadleuaeth ffotograffiaeth amatur ydy hwn felly ni all ffotograffwyr proffesiynol ymgeisio. Gweler y rheolau ar wefan Age Cymru am ragor o fanylion.
• Mae cystadlu am ddim.
• Gellir cyflwyno ceisiadau ar e-bost yn unig, fel atodiad ddigidol. (nid ydynt yn derbyn ceisiadau wedi eu hargraffu).
• Dyddiad cau'r gystadleuaeth ydy hanner nos Wener 7 Tachwedd 2014.

 

Am fwy o wybodaeth, i weld y rheolau ac amodau a gwybodaeth am sut i ymgeisio ewch yma

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net