S4C yn darlledu o Sgwar Canolog am y tro cyntaf

27/01/2021

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Heddiw fe ddarlledodd S4C am y tro cyntaf erioed ym mhencadlys newydd y BBC,- Sgwâr Canolog, Caerdydd.

Ers y 90au cynnar mae S4C wedi bod yn darlledu o’i chartref ym Mharc Tŷ Glas yn y ddinas a chyn hynny o Glós Sophia ers ei lansio yn 1982. Bellach gyda phencadlys y sianel wedi symud i Ganolfan Yr Egin yng Nghaerfyrddin mae’r bartneriaeth ddarlledu newydd gyda’r BBC yn gonglfaen bwysig yn hanes S4C.

 

Gwasanaeth plant y sianel, Cyw oedd y rhaglenni cyntaf i’w darlledu o Sgwâr Canolog, a hynny am 6.00 y bore wrth i S4C ddeffro i ddiwrnod o amserlen lawn arall.

 

Mae gwasanaeth S4C Clic a BBC iPlayer hefyd yn cael eu bwydo o’r ganolfan yng nghanol y ddinas.
Bydd tua 25 o staff yn gweithio i S4C o swyddfa newydd y sianel yn Sgwâr Canolog gan gynnwys yr Adran Gyflwyno, Llyfrgell, Hyrwyddo a Masnachol. Yn sgil cyfyngiadau Covid-19 bydd nifer o’r staff yn parhau i weithio o adref am y tro.

 

Dywedodd Owen Evans, Prif Weithredwr S4C “Dyma benllanw blynyddoedd o waith cynllunio manwl wrth i ni gyflawni cam arall yn ein strategaeth hir dymor. Wrth i ni symud ein pencadlys i’r Egin a phartneri efo’r BBC ar gyfer ein gwasanaethau darlledu, rydym yn sicrhau diwedd llwyddianus i drawsffurfiad S4C o’i hen bencadlys ym Mharc Ty Glas. O hyn ymlaen mi fydd y BBC yn gyfrifol am ddarlledu a dosbarthu S4C ar deledu ac ar-lein, yn ogystal â bod yn gyfrifol am isadeiledd technegol S4C. Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi gweithio’n ddiwyd i sicrhau’r trosglwyddiad llwyddiannus hwn.”

 

Diwrnod arwyddocaol

 

Dywedodd Cyfarwyddwr BBC Cymru, Rhodri Talfan Davies: ”Dyma ddiwrnod arwyddocaol wrth i S4C ddarlledu o ganolfan y BBC yn y Sgwar Canolog am y tro cyntaf ac mae’n dyst i waith caled ac ymroddiad ar draws y ddau ddarlledwr. Mae’r rhaglen gymhleth hon wedi ei gwneud yn fwy heriol byth wrth i ni barhau i weithio o dan amgylchiadau tra wahanol yn sgîl y pandemig a hoffwn ddiolch i’r rheiny sydd wedi bod yn rhan o’r bartneriaeth allweddol yma am ein cael i’r garreg filltir bwysig hon.”

 

Bydd S4C yn parhau i gomisiynu ac amserlennu yn ôl yr arfer a bydd pencadlys y sianel yn parhau yng Nghanolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin gyda swyddfa yn parhau yng Nghaernarfon yn ogystal.