Plaid Cymru yn croesawu cynnig trawsbleidiol ar ddyfodol Cymru

22/10/2014

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Leanne Wood

Leanne Wood yn dweud fod y cynnig yn dangos y ffordd ymlaen i Gymru

 

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi croesawu’r cynnig trawsbleidiol heddiw ar Ddyfodol Datganoli i Gymru, ac wedi dweud bod yn rhaid i Lywodraeth bresennol y DG weithredu ar yr amserlen sydd wedi ei osod allan yn y cynnig.

 

Cytunwyd ar y cynnig gan arweinyddion y pedair plaid yn y Cynulliad Cenedlaethol, a chaiff ei drafod yn nes ymlaen heddiw.

 

Mae’n galw am i drafodaethau ar “Lawr Barnett” ar ariannu sydd yn seiliedig ar anghenion i ddod i fwcwl erbyn mis Ionawr 2015. Geilw’r cynnig hefyd ar i Lywodraeth y DG weithredu ar amrywiaeth o faterion ariannol eraill gan gynnwys Treth Teithwyr Awyr, terfynau benthyca Cymreig, gallu Llywodraethau Cymru i gyhoeddi bondiau, a datganoli treth gorfforaeth os cynigir hyn i’r Alban. Mae’r cynnig hefyd yn galw ar i Lywodraeth y DG gyhoeddi cynigion deddfwriaethol ar ddatganoli pellach cyn Etholiad Cyffredinol y DG yn 2015.

 

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood AC:

 

“Gyda’r Alban a Lloegr yn trafod sut y byddant yn cryfhau eu llywodraethiant, mae’n hanfodol nad yw Cymru yn cael ei gadael gyda datganoli trydydd-radd. Ers yn rhy hir o lawer, tydyn ni ddim wedi bod yn derbyn y gyfradd deg o ran cyllid, pwerau na chyfrifoldebau. Mae’r cynnig gerbron heddiw yn gadarnhaol am fod y pedair plaid yn y Cynulliad wedi cytuno y dylid cael cam ymlaen i Gymru fel lleiafswm ac y dylid cael amserlen.

 

“Gyda’r arweinwyr Cymreig yn gytun, buasem yn disgwyl i San Steffan weithredu ar y cynnig a dwyn gerbron gynigion gwell o lawer i Gymru nac a gawsom hyd yma, cynigion sydd yn adlewyrchu y cyd-destun newydd wedi refferendwm yr Alban. Bydd Plaid Cymru yn parhau i weithio yn gadarnhaol i gael y fargen orau i Gymru, fel bod modd cymryd mwy o’r penderfyniadau sy’n effeithio arnom ni yma, ac nid yn San Steffan.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net