Cynhadledd Bwyd a Lletygarwch Gogledd Cymru yn cael ei gynnal yng Ngholeg Cambria

21/10/2014

Categori: Bwyd, Newyddion

Cynhadledd Bwyd a Lletygarwch Gogledd Cymru

Daeth arbenigwyr diwydiant at ei gilydd yng Ngholeg Cambria yr wythnos ddiwethaf ar gyfer Cynhadledd Bwyd a Lletygarwch Gogledd Cymru.

 

Daeth cyflenwyr, cynhyrchwyr a chynrychiolwyr y sector bwyd a lletygarwch at ei gilydd i gael seminar llawn gwybodaeth ac i fwynhau cinio yng Ngholeg Cambria, Glannau Dyfrdwy.  Manteisiodd y cynrychiolwyr ar gyfleoedd rhwydweithio gwych i hyrwyddo cynnyrch a gwasanaethau lleol.

 

Trefnwyd y gynhadledd gan Dîm Arlwyo a Lletygarwch Dysgu yn y Gwaith Coleg Cambria, gyda nawdd Prosiect Sgiliau’r Gweithlu, Cronfa Gymdeithasol Ewrop (CGE).

 

Croesawodd Carolyn Preece, Rheolwr Dysgu yn y Gwaith Lletygarwch ac Arlwyo yng Ngholeg Cambria, y cynrychiolwyr i’r gynhadledd.

 

Rhoddodd yr wybodaeth ddiweddaraf iddynt am y dewisiadau ariannu sydd ar gael i fusnesau bychain a chanolig Cymru, gan gynnwys sut i fynd ar gyrsiau prosiectau CGE sy’n weddill.

 

Dywedodd Carolyn  “Rydyn ni’n croesawu cynrychiolwyr o ystod eang o sefydliadau bwyd a lletygarwch yma yng Ngogledd Cymru.  Mae’r digwyddiad yn hyrwyddo cynnyrch a gwasanaethau lleol ac yn rhoi gwybod i fusnesau am y cyfleoedd cyllido a deddfwriaeth, sy’n newid yn gyson. Cafodd ein rhaglen groeso mawr oherwydd ei bod yn adlewyrchu’r adborth ardderchog a gawsom ni am gynhadledd y llynedd.  Mae ein cynrychiolwyr bob amser yn falch o gael gwybod am gyfleoedd ariannu ac am gyflenwyr newydd o gynnyrch lleol ansawdd da.”

 

Ymhlith y siaradwyr gwadd roedd Helen O’Loughlin, Swyddog Iechyd Amgylcheddol Cyngor Sir y Fflint; Esther Roberts, Rheolwr Gyfarwyddwr Twristiaeth Gogledd Cymru; Corinne Lowe Safonau Masnach a Christine Artus a Sandra Blackwell, Cyd-gadeiryddion Cymdeithas Twristiaeth Sir y Fflint.

 

Daeth y gynhadledd i ben gyda chinio amheuthun o gynnyrch lleol.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net