Coroni Ceredigion yn bencampwyr cystadlaethau Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru eleni

30/10/2020

Categori: Amaethyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Bu Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Ceredigion yn llwyddiannus yn cipio tlws Beynon Thomas a Western Mail am y trydydd tro yn olynol yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol, rhithiol Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru.

Dyfarnwyd tlws Beynon Thomas i Clwb Ffermwyf Ifanc Ceredigion, a ddyfarnwyd am y nifer uchaf o bwyntiau a sgoriwyd gan aelodau Iau, a thlws y Western Mail, a gyflwynwyd i enillwyr y nifer uchaf o bwyntiau yng nghystadlaethau Cymru gyfan trwy gydol y flwyddyn.
Mae hon yn gamp aruthrol ac mae'n dyst i waith caled ac ymrwymiad aelodau a hyfforddwyr Ffederasiwn Ceredigion i'r cyfleoedd a gyflwynir gan y mudiad.

 

Hyd yn oed gyda chalendr swyddogol cystadlaethau'r CFfI wedi'i dorri'n fyr a'i orfodi i greu cyfleoedd rhithiol, gan gyflwyno dulliau newydd sbon o gystadlu i aelodau fel y Sioe Frenhinol rithiol, llwyddodd Ceredigion i ddod i'r brig o hyd gan brofi bod yr agwedd o mentro a rhoi cynnig arni - sy'n gyfystyr â CFfI, yr un mor bwysig nawr, ag erioed.

 

Camp wych

 

Dywedodd Esyllt Jones, Cadeirydd Ceredigion; “Mae hi wedi bod yn flwyddyn wahanol iawn i ni fel Sir, oherwydd bod y firws a chystadleuaeth wyneb yn wyneb amrywiol wedi eu canslo a’u cynnal yn rhithiol ond mae ennill Tlws Beynon Thomas i’r aelodau iau, ac mae Tlws y Western Mail i’r sir fuddugol yn wych  i ni fel sir - Mae'n dangos bod unrhyw beth yn bosibl hyd yn oed yng nghanol pandemig.

 

“Fel Cadeirydd y Sir, rwyf mor falch o bopeth y mae’r aelodau wedi’i gyflawni a’i gyflawni yn ystod y 12 mis diwethaf - o’r cystadlu i helpu’r bregus yn eu cymunedau. Rwy’n ddiolchgar iawn i holl aelodau Ceredigion, yn ogystal â’u hyfforddwyr, sydd wedi ceisio eu gorau glas dros y flwyddyn i sicrhau ein bod yn dod â’r tlysau yn ôl i Ceredigion ”.