Y cyflwynydd Gerallt Pennant yn rhannu ei brofiadau am y cyfnod clo cyntaf

29/10/2020

Categori: Addysg, Amgylchedd, Chwaraeon, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Wrth i ni brofi cyfnod cyfnod clo arall yng Nghymru, mae'r darlledwr a'r cyflwynydd, Gerallt Pennant yn bwrw golwg ar y cyfnod clo diwethaf ac yn ystyried y flwyddyn ryfeddol,- 2020.

Oedd ganddoch chi ddiddordebau newydd ers y cyfnod cau ? Os oes, beth ydyn nhw?


Roedd yr awydd i redeg wedi bod yn cnoi ers mis Medi ‘llynedd, ond mae’r cyfnod clo wedi rhoi sbardun i fynd amdani go iawn!
Beth oeddech chi'n golli fwyaf yn ystod y cyfnod cau?
Cymdeithasu wyneb yn wyneb a gweld teulu.

 

Beth oeddech chi'n werthfawrogi fwyaf?

 

Cyfle i ddarllen, blas eithriadol ar ‘Pris Cydwybod T. H. Parry-Williams a Chysgod y Rhyfel Mawr’ gan Bleddyn Owen Huws. ‘Sgythia’ Gwynn ap Gwilyn, ‘Everest, The First Ascent, the untold story of Griffith Pugh, the man who made it possible’ gan Harriet Tuckey, merch Griffith Pugh. Ffyrdd twael, wedi ail afael mawn beicio hefyd!

 

Oes ganddoch lun o'ch eiddo eich hun sy'n cyfleu y cyfnod cau? 

 

Ffyrdd tawel, wedi ail afael mawn beicio hefyd! Y llun ger Tŷ Cipar ar ffordd Y Migneint rhwng Pont yr Afon Gam ac Ysbyty Ifan.

 

Beth sy'n eich gwneud yn hapus yn y sefyllfa ohoni?

 

Cyd-dynnu a chymwynasgarwch cymdogion.

 

Beth sy'n eich gwneud yn drist o'r cyfnod hwn?


Dwi’n teimlo dros bobl sydd wedi colli rhai annwyl ac heb gael y cyfle i ffarwelio yn ôl eu dymuniad.

 

Beth ddylai newid yn y byd ar ol i'r pandemig ddod i ben?


Gweld gwerth ar beth sydd i’w gael yn lleol, boed fwyd, diod ac yn bendant yr amgylchedd.

 

Oes yna unrhyw sylw pellach i'w ddweud am 2020? 

 

Roeddwn wedi bwriadu rhedeg Ras Yr Wyddfa eleni, ond pan aeth honno i wellt i cofid dyma newid cynllun a dechrau ymarfer ar gyfer marathon Athen. Hon ydy'r farathon wreiddiol, o dref Marathon i Athen, ond mi gafodd honno ei gohirio hefyd. Penderfynu rhedeg cwrs Marathon Eryri ar ddydd Sul y 18fed o Hydref rhag i'r holl ymarfer fod yn ofer! 4 awr 53 munud, digon bodlon i fod wedi ei gwneud dan 5 awr.Neithiwr dyma orffen darllen 'Underland' Robert Macfarlane, llyfr i sobri, ysbrydoli a'n dychryn ynglŷn â be sy'n digwydd i'n byd.