Paratoadau ar waith ar gyfer Carnifal Nadolig rhithwir cyntaf Llanelli

28/10/2020

Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae paratoadau ar waith i gynnal Carnifal Nadolig rhithwir cyntaf erioed Llanelli.

Bydd y carnifal, sy'n cael ei gynnal ers 42 o flynyddoedd, yn mynd ar-lein am y tro cyntaf oherwydd pandemig Covid-19 ac yn unol â chanllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru a phryderon cynyddol ynghylch lledaeniad coronafeirws sy'n gysylltiedig â digwyddiadau mawr. 

 

Er na chynhelir yr orymdaith stryd arferol, bydd pobl yn gallu mynd i hwyl yr ŵyl o'u cartrefi eu hunain. 
Bydd y dathliad ar-lein yn cael ei gynnal fel digwyddiad ar dudalen Facebook Darganfod Sir Gâr ddydd Gwener, 13 Tachwedd. 
Dros y blynyddoedd, mae miloedd o bobl wedi bod yn rhan o Garnifal Nadolig Llanelli - naill ai'n gwisgo gwisg ffansi fel rhan o fflôt yn yr orymdaith, gwirfoddoli, neu fwynhau'r awyrgylch gyda chenedlaethau o'u teuluoedd. 

 

Bydd modd iddynt gymryd rhan o hyd eleni drwy rannu lluniau a fideos i helpu pobl i ddathlu atgofion melys a helpu eraill i hel atgofion am garnifalau blaenorol. 

 

Darperir cerddoriaeth gan berfformwyr lleol talentog a fyddai fel arfer yn canu ar y prif lwyfan, a bydd pobl yn dal i allu cyfrif i lawr at gynnau goleuadau Nadolig y dref. 

 

Mae'r carnifal Nadolig mwyaf yng Nghymru, sef dathliadau Nadolig Llanelli, yn ymdrech ar y cyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Tref Llanelli, Cyngor Gwledig Llanelli a Ford Gron Llanelli. 

 

Cadw ysbryd carnifal

 

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: "Mae'n drueni mawr na allwn gynnal Carnifal Nadolig Llanelli eleni, ond rydym yn benderfynol o gadw ysbryd y carnifal yn fyw. Gadewch i ni ddod at ein gilydd a dathlu un o'r digwyddiadau mwyaf yng Nghymru o'n cartrefi - dewch i ddathlu blynyddoedd o atgofion, ac edrych ymlaen at garnifal mwy a gwell y flwyddyn nesaf.”