Ble ti'n mynd i fyw?

09/10/2014

Categori: Barn, Iaith, Newyddion

Mae digwyddiad unigryw'n cael ei gynnal i bobl ifanc Ceredigion i'w helpu i ateb y cwestiwn 'Ble ti'n mynd i fyw?'.

 

Bydd y noson, a gynhelir am 7.30pm ar 17 Hydref 2014 yng Nghlwb Rygbi Aberaeron, yn ceisio ysgogi pobl ifanc i ddechrau meddwl ble maen nhw eisiau byw, a'I hannog i gynnig syniadau ynghylch sut y gall systemau cynllunio ac ati eu helpu i aros yn eu cymunedau lleol.

 

‘Ble ti’n mynd i fyw?’ yw un o’r cwestiynau pwysicaf sy’n wynebu pob person ifanc yng Ngheredigion. Yn aml, nid pobl ifanc sy’n cael dweud beth yw’r ateb i’r cwestiwn hwn, ond pobl eraill sy’n penderfynu ar sail rheolau cynllunio sy’n swnio’n ddieithr a disynnwyr. Yn ogystal â chael gwybodaeth am yr opsiynau byw sydd ar gael iddynt, bydd pobl ifanc hefyd yn edrych ar y drefn gynllunio a materion tebyg mewn ffordd wahanol, gan gynnig syniadau ynghylch pa fath o drefn a rheolau cynllunio yr hoffai pobl ifanc y sir eu gweld.

 

 

Dywedodd Lowri Jones, un o drefnwyr y digwyddiad “Os nag wyt ti wedi meddwl ble ti ishe byw, neu os oes ‘da ti farn bendant iawn am ffyrdd o wella trefniadau cynllunio’r sir – bydd y noson yn addas i ti. Byddwn ni’n defnyddio sgetshys er mwyn annog trafodaeth a chael pobl i ddechrau meddwl am sut mae rheolau’n ymwneud â thai a chynllunio’n effeithio arnyn nhw.”

 

"Mae angen gwneud popeth posibl i geisio cadw ein pobl ifanc yn yr ardal," meddai Bethan Roberts, un arall o'r trefnwyr. "Ry' ni'n credu bod pobl ifanc yn gallu meddwl am syniadau gwreiddiol a'i bod yn werth gwrando ar farn y to iau. Ry' ni eisiau rhoi'r cyfle iddyn nhw ddweud eu dweud am dai a chynllunio yn benodol."

 

Mae hwn yn ddigwyddiad cyhoeddus, ac estynnir gwahoddiad yn benodol i bobl ifanc (mae lan i chi ddiffinio beth yw ifanc!)

 

Am fwy o fanylion cysylltwch â Lowri Jones (07792 031786).

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net