Toreth o Adar yn Sioe Ddofednod Ffair Aeaf Frenhinol Cymru

07/10/2014

Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Y llynedd cymerodd 1,050 o gynigion ran yn Sioe Ddofednod Ffair Aeaf Frenhinol Cymru a’r gobaith yw

Ar ddydd Mawrth 2 Rhagfyr ym 25ain Ffair Aeaf Frenhinol Cymru bydd ymwelwyr yn cael eu tretio i arddangosfa ysblennydd o rai o’r enghreifftiau gorau o ddofednod o bob cwr o’r Deyrnas Unedig yn Sioe Ddofednod y Ffair Aeaf.

 

Wedi’i sefydlu gyntaf yn 1992, mae’r sioe statws pencampwriaeth sy’n cael ei chynnal dan reolau Clwb Dofednod Prydain Fawr, wedi bod yn un o’r prif atyniadau ers tro byd ar ail ddiwrnod y Ffair Aeaf flynyddol, sy’n digwydd ar 1 ac 2 Rhagfyr yn Llanelwedd.

 

Gyda thros 260 o ddosbarthiadau a gwobrau arbennig, denodd sioe’r llynedd 1,050 o gynigion o bob rhan o’r Deyrnas Unedig, i gyd yn gobeithio cael gafael ar Darian Pencampwr Brenhinol Cymru a Gwobr Aur y Clwb Dofednod.

 

Yn ystod y sioe bydd ymwelwyr yn gallu gweld amrywiaeth eang o adar, yn cynnwys ieir a cheiliogod bantam, gwyddau, hwyaid a thwrcïod, yn cynnwys bridiau cyfarwydd a thraddodiadol yn ogystal â llawer o fridiau ecsotig o darddiad tramor y mae’u cyfuniadau lliw llachar yn helpu i wneud y sioe mor gyfareddol. Cynhelir y sioe yn y Pafiliwn Ffwr a Phlu ar faes y sioe.

 

Mae magu dofednod i’w dangos yn weithgaredd cyfrifol, ond eto i gyd ddifyr ac mae’n ffefryn gyda chystadleuwyr iau yn aml. O fewn yr atodlen mae wyth dosbarth yn benodol ar gyfer rhai 12 - 16 mlwydd oed a saith dosbarth arall ar gyfer rhai pump - 11 mlwydd oed i gymryd eu tro yn y gystadleuaeth.

 

Mae atodlenni ar gyfer y Sioe Ddofednod ar gael ar-lein ar www.rwas.co.uk a’r dyddiad cau ar gyfer cynigion yw 24 Hydref 2014.

 

Am fwy o fanylion ewch i'r wefan

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net