Creu parthau diogel yn nhrefi Ceredigion

31/07/2020

Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi creu parthau diogel yn nhrefi Aberaeron, Aberystwyth, Aberteifi a Cheinewydd er mwyn cael lle agored a diogel, gyda busnesau yn manteisio ar y gwagle i osod byrddau a chadeiriau ar hyd y stryd.

Diben y Parthau Diogel yw creu gofod lle gall pobl gerdded o gwmpas yn ddiogel ac yn hyderus a mwynhau’r hyn sydd gan ein trefi i’w gynnig.
 
Mae’r pedair tref wedi bod yn brysur wrth i boblogaeth Ceredigion ddyblu gydag ymwelwyr yn unol â dechrau’r gwyliau ysgol. Mae’r parthau diogel wedi cynnig gofod i sicrhau y gellir cynnal pellter cymdeithasol yn y trefi hyn. Mae busnesau wedi manteisio ar y cyfle i greu lle yn yr awyr agored i bobl fwynhau.
 
Gall ymwelwyr fanteisio ar y llefydd parcio am ddim mewn meysydd parcio dynodedig a’r amser i fwynhau a chefnogi busnesau lleol. Mae rhestr o feysydd parcio Talu ac Arddangos y Cyngor, sydd am ddim ar hyn o bryd, i’w gweld yma: www.ceredigion.gov.uk/parcio ac mae arwyddion ychwanegol yn cael eu harddangos i gyfeirio ymwelwyr i’r meysydd parcio am ddim. 
 
Diolchwn i’r rheini sydd wedi cysylltu â ni i rannu eu barn a’u sylwadau ynghylch y parthau diogel. Yn dilyn adborth, gwnaed rhai newidiadau lle bo’n briodol.

 

Addasiadau

 

Mae’r addasiadau’n cynnwys symud y rhwystrau y tu allan i Rodfa Fuddug, Aberystwyth ac ar hyd rhan o’r prom. Mae llefydd parcio bellach ar gael yn yr ardal hon. Maent hefyd wedi ael gwared â’r cyfyngiadau traffig trwodd yng nghyffiniau Heol y Castell a Maes Iago, Aberystwyth.

 

Mae 21 diwrnod cyntaf y pedwar parth diogel hyn wedi cael eu hymestyn am 21 diwrnod arall o hanner nos, 02 Awst 2020. Rhoddir ystyriaeth i ymestyn y parthau diogel hyn ymhellach.
 
Mae parthau diogel mewn trefi eraill o fewn y sir yn cael eu hystyried ar raddfa lai.