Cyflwyno llyfr i un o gymwynaswyr mawr y byd athroniaeth yng Nghymru

23/07/2020

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae cyfrol newydd Rheswm a Rhyddid sydd wedi’i golygu gan E. Gwynn Matthews a'i chyhoeddi gan Wasg y Lolfa, yn ymateb i’r Ymoleuad, y chwyldro syniadaethol a osododd sail ar gyfer gwerthoedd a gwleidyddiaeth y cyfnod modern ac sy’n sylfaen ddamcaniaethol i’r wladwriaeth ryddfrydol.

Cyflwynir y gyfrol gan aelodau Adran Athronyddol Cymdeithas Cyn-fyfyrywyr Prifysgol Cymru i’r Athro Emeritws Howard Williams fel arwydd o’u gwerthfawrogiad o’i gyfraniad sylweddol i athroniaeth wleidyddol ar raddfa ryngwladol ac i athronyddu yn Gymraeg yn arbennig.

 
Dyma’r wythfed gyfrol yn y gyfres ‘Astudiaethau Athronyddol’, cyfres sydd yn trafod themâu gwleidyddol a chymdeithasol o safbwynt nifer o athronwyr. Mae’r gyfres wedi apelio nid yn unig at athronwyr ond at bawb sydd â diddordeb mewn trafod syniadau.

 

Yn ogystal â thrafod syniadau athronwyr fel Kant, Hegel a Marx, meddylwyr a osododd fframwaith y drafodaeth fodern ar wleidyddiaeth, ceir trafodaeth ar feddylwyr cyfoes fel Fukuyama, Rawls, Adorno a Foucault.. Mae’r pynciau sy’n cael sylw yn cynnwys hunaniaeth, cenedlaetholdeb a heddwch byd eang.

 

Mae’r gyfrol yn cynnwys y cyfieithiad Cymraeg cyntaf o un o ysgrifau pwysicaf Immanuel Kant – allwedd i syniadaeth Oes yr Ymoleuad, lle mae’n holi pwy mewn gwirionedd sydd yn oleuedig a beth mewn gwirionedd yw goleudigaeth.

 

Meddai Gwynn Matthews, golygydd y gyfrol: “Mewn oes lle mae gwleidyddiaeth boblyddol ar gynnydd, ym Mhrydain, Ewrop ac America, mae gwir angen treiddio’n ddyfnach na’r sloganau arwynebol sy’n nodweddu cymaint o’r disgwrs gwleidyddol cyfoes.”

 

Erthyglau a'i hawduron


 
Teitlau’r erthyglau a’u hawduron yw:
‘Dehongli Marx’ – Howard Williams
‘Hunaniaeth yn y Byd Cyfoes’ – E. Gwynn Matthews
‘Metaffiseg a’r Genedl: Damcaniaeth Hegel ar Genedlaetholdeb’ – David Sullivan
‘Kant, Rawls a Gobaith mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol’ – Huw Lloyd Williams
‘Duw Moesol Immanuel Kant’ – Dafydd Huw Rees
‘Ateb i’r Cwestiwn: ‘Beth yw Goleuedigaeth?’’ – Immanuel Kant
‘Dau ateb i’r Cwestiwn: Theodor Adorno, Michael Foucault a Goleuedigaeth Kant’ – Garmon Iago

 

Cyn ei ymddeoliad bu E. Gwynn Matthews yn diwtor mewn athroniaeth yn Adran Efrydiau Allanol Prifysgol Cymru, Bangor. Ei brif ddiddordeb athronyddol yw athroniaeth Hegel a Hegeliaeth ym Mhrydain. Bu’n Ysgrifennydd ac yn Lywydd Adran Athronyddol Urdd y Graddediion, ac ef yw golygydd ‘Astudiaethau Athronyddol’. Ei gyhoeddiad diweddaraf yw Genefa, Paris a Dinbych ac Ysgrifau Eraill (2019, Y Lolfa).