Cynhyrchydd salami o Gymru yn sicrhau medal olympaidd

Mae'r nifer y busnesau yng Nghymru sydd wedi arallgyfeirio i ‘charcuterie’ a chigoedd wedi’u halltu wedi cynyddu yn y blynyddoedd diwethag ac mae Cwm Farm Charcuterie o Bontardawe wedi ennill gwobr ryngwladol.

Cafodd y beirniaid eu plesio cystadleuaeth fawreddog yng Ngwlad Groeg i hawlio medal aur am salami o'r safon uchaf yn seiliedig ar gynhwysion lleol - bara lawr a'u porc brid prin eu hunain.

 

Cyflwynodd Ruth Davies o Cwm Farm bedwar o gynhyrchion i’w beirniadu gan banel o gogyddion ac arbenigwyr bwyd o fri yng Ngwobrau Bwyd Olympaidd yn Athen. Yn ogystal â chipio medal aur gyda salami bara lawr, fe gipiodd y cwmni o Gwm Tawe hefyd fedal arian am eu cynnyrch newydd o greision salami, yn ogystal ag efydd ar gyfer salami cennin a phwdin du wedi'i drwytho â phort.

 

Meddai Ruth Davies, “Rydym yn falch iawn ein bod wedi derbyn y gwobrau hyn gan banel rhyngwladol o feirniaid, o blith miloedd o gystadleuwyr.

 

“Rydyn ni wedi buddsoddi mewn ehangu’r busnes a chynhyrchion arloesol newydd, ond heb golli’r ansawdd sydd wrth wraidd yr hyn rydyn ni’n ei wneud, ac mae’n wych gweld hyn yn talu ar ei ganfed.”

 

Cigoedd o ansawdd uchel

 

Dywedodd Kirstie Jones, Swyddog Marchnata Hybu Cig Cymru, fod y gwobrau yn gydnabyddiaeth wych i ymdrechion Cwm Farm, ac yn arwydd bod cigoedd hallt a charcuterie o ansawdd uchel yn dod yn rhan uchel ei barch o arlwy bwyd Cymru.
“Mae nifer o gynhyrchwyr - gan gynnwys Trailhead o’r Trallwng, Gwella o ardal Aberystwyth a chwmni ‘From our Farm’ yn Sir Benfro – wedi cael llwyddiant wrth gynhyrchu cigoedd wedi’u halltu gan ddefnyddio Cig Oen Cymru PGI, Cig Eidion Cymru PGI a phorc lleol o safon.
“Llongyfarchiadau enfawr i Ruth a’r tîm yn Cwm Farm sydd wedi bod yn llwyddiannus yng ngwobrau Prydeinig ac sydd bellach wedi cael eu cydnabod yn rhyngwladol.”