Mudiad Ffermwyr Ifanc Cymru yn lansio cystadleuaeth fideo

Mae Ffederasiwn Cymdeithas Tir Glas Cymru a Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru wedi lansio cystadleuaeth fideo i ffermwyr ifanc sydd â diddordeb mewn gwyddoniaeth ac ymarfer cynhyrchu a defnyddio glaswellt a phorthiant.

Nod y gystadleuaeth yw cynhyrchu fideo, heb fod yn fwy na munud o hyd ar y thema ‘Ffermio trwy Covid-19’. Rhaid cadw at reoliadau Iechyd a Diogelwch yn y fideo.

 

Mae'r gystadleuaeth ar agor i aelodau CFfI Cymru a Chymdeithas Tir Glas. Y dyddiad cau yw 16 Gorffennaf 2020 a chyhoeddir yr enillwyr ar 22 Gorffennaf 2020, gellir gweld y manylion llawn ar wefan Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru.
Rydym yn ddiolchgar i Ffederasiwn Cymdeithas Tir Glas Cymru am eu rhodd hael tuag at y gwobrau.

 

Dywedodd Dafydd Parry Jones, Cadeirydd Cymdeithas Tir Glas Cymru “Ar adegau fel hyn yr ydym yn cael ein herio i addasu, a datblygu dulliau newydd o gyfathrebu trwy dechnoleg, i rannu gwybodaeth o’r arfer gorau, a phrofiadau personol, er budd y diwydiant Amaeth.”

 

Datblygu cyfleoedd

 

“Pleser yw cael cydweithio gyda Chymdeithas Tir Glas Cymru. Rydym bob amser yn agored i syniadau newydd er mwyn datblygu cyfleoedd i'n haelodau ac rydym yn gobeithio bydd y gystadleuaeth hon yn denu nifer fawr o geisiadau - ewch amdani!” meddai Non Williams, Cadeirydd Materion Gwledig.