Nofel newydd i blant yn taclo bwlio ag hiliaeth

15/06/2020

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Gwasg y Lolfa wedi cyhoeddi nofel newydd i blant gan Casia Wiliam sy'n delio gyda themâu fel bwlio oherwydd bod y prif gymeriad yn hil cymysg.

Mae Sw Sara Mai yn dilyn Sara Mai, sy’n 9 oed, wrth iddi geisio deall ei chyfoedion ym Mlwyddyn 5 cystal ag y mae’n deall yr anifeiliaid yn sw ei mam.

 

Meddai Casia Wiliam: “Mae mor, mor bwysig bod ein llenyddiaeth yn adlewyrchu ein cymdeithas ni yng Nghymru heddiw, er mwyn i bob plentyn fedru adnabod eu hunain mewn llyfr. Rydw i wedi bod yn meddwl ers tro bod angen mwy o amrywiaeth o fewn llenyddiaeth plant, ac yn arbennig hefyd bod angen i’r prif gymeriad fod o gefndir cymysg, nid dim ond yn gymeriad ymylol. Roeddwn i’n awyddus i drafod hiliaeth mewn nofel, heb i  hynny deimlo fel ‘gwers’ fel petai.”
Mae Sara Mai yn cael trafferth gyda’r plant yn ei dosbarth, ac mae llawer yn well ganddi helpu i lanhau ar ôl yr anifeiliaid na mynd i’r ysgol.

 

“Mae sawl neges yn y nofel: nid yw hiliaeth yn dderbyniol; mae pawb angen ffrind ac mae’n bwysig dal ati a dal i gredu. Er bod ambell i thema ddwys yn y nofel – fel bwlio a hiliaeth – nid dyma brif thema’r stori, ac mae digon yma i wneud i’r darllenwyr ifanc chwerthin – gobeithio!”
 
Mae’r nofel yn llawn digwyddiadau ffraeth, fel dyfodiad y jiráff Newydd sydd ag ofn uchder a Llywelyn Fawr, arth yr Andes sydd newydd gyrraedd y sw ac yn cael trafferth setlo yn ei gynefin newydd, ac mae’r cymeriadau yn amrywiol ac yn ddiddorol, fel Zia sydd yn gweithio yn nerbynfa’r sw, James a’i het bompom a Leila’r bwli.

 

Ysbrydoliaeth


 
Daeth yr ysbrydoliaeth i Casia pan oedd hi’n fardd plant Cymru ac yn ymweld ag ysgolion ledled y wlad.

Meddai: “Gwnes i gyfarfod â merch fach mewn ysgol oedd yn annwyl tu hwnt ac yn gwirioni ar anifeiliaid, ac mi ddywedodd wrtha i – “Mae Mam yn dweud bod gen i gysylltiad arbennig gydag anifeiliaid.” A dyma fi’n meddwl – rydw i am dy roi di mewn llyfr! Rydw i wir yn gobeithio y bydd plant yn hoffi’r llyfr – er mwyn i Sara Mai gael sawl antur arall!”
 
Magwyd Casia Wiliam yn Nefyn ym Mhen Llŷn, ond ar ôl degawd o fyw yng Nghaerdydd, mae hi a’r teulu wedi symud i Gaernarfon. Mae'n gweithio i'r Distasters Emergency Committee (DEC), ac yn ysgrifennu rhyddiaith a barddoniaeth i blant ac oedolion.