Mae Ap newydd ar gyfer gwasanaeth newydd S4C Dal Ati nawr ar gael

30/09/2014

Categori: Iaith, Newyddion

Mae dy Gymraeg di ddigon da, jest Dal Ati. Dyma yw neges S4C ar gyfer dysgwyr Cymraeg, ac i gyd-fynd â'r neges daw cyfres newydd sbon o'r enw Dal Ati.

 

Ymunwch ag Elin Llwyd, Alun Williams, Nia Parry a nifer o wynebau cyfarwydd eraill ar gyfer dwy awr o Dal Ati, bob bore Sul ar S4C. Bydd Dal Ati yn dechrau am 10.30 gyda rhaglen awr o'r enw Bore Da. Elin Llwyd ac Alun Williams fydd yn ein llywio trwy eitemau o'r cyfresi Heno a Prynhawn Da fydd wedi eu darlledu'r wythnos flaenorol ar S4C, a hynny mewn Cymraeg clir, hawdd ei deall. Bydd isdeitlau Saesneg a Chymraeg ar gael hefyd.

 

Gwasanaeth 'Dal Ati' i helpu dysgwyr

 

Dyma Ap i gefnogi Dal Ati, gwasanaeth newydd i ddysgwyr ar S4C. Mae disgrifiad o’r holl nodweddion wedi eu nodi isod.

 

O fewn yr Ap mi fyddwch yn medru:

 

Gweld geirfa ag unrhyw iaith sydd yn codi o’r rhaglenni wythnosol.
Gweld pynciau trafod a fydd o fodd cyn gwylio’r rhaglen.
Darllen mwy am gefndir Cymreig sydd yn codi yn ystod y rhaglenni, boed yn draddodiad, leoliad neu’n ddarn o hanes Cymreig.
Dal i fyny ar rhaglenni a chynnwys cefnogol y rhaglenni blaenorol.
Gweld amserlen y rhaglen gyda chrynodeb o’r cynnwys, gwybodaeth am y cyflwynwyr a manylion cyswllt y wasanaeth.
Gweld beth fydd yn dod o fewn yr ap yn y dyfodol.

 

Lawrlwythwch yr Ap yma