Eisteddfod ddigidol yr Urdd yn fyw ar S4C yn dechrau ddydd Llun

Bydd holl gyffro Eisteddfod T sef eisteddfod ddigidol yr Urdd ar gael i'w wylio yn fyw ar S4C drwy gydol wythnos sy'n dechrau ddydd Llun yma.

Daw arlwy'r Eisteddfod yn fyw ar S4C o ddydd Llun i ddydd Gwener o stiwdio dros dro yng Nghanolfan yr Urdd ym Mae Caerdydd yng nghwmni Heledd Cynwal a Trystan Ellis-Morris.

 

Bydd y cystadlu byw yn dechrau am 1.00 o'r gloch bob prynhawn hyd 3.00, gan ail ymuno yn fyw o 4.00 hyd 6.00. Yna, mi fydd rhaglen uchafbwyntiau dyddiol am 8.00, gan ddod â'r ŵyl i ben gyda rhaglen uchafbwyntiau'r wythnos nos Sadwrn, 30 Mai am 8.00.

 

Wrth edrych ymlaen at yr wythnos o gystadlu, mi fydd rhaglen ragflas o'r ŵyl ymlaen nos Sadwrn, 23 Mai am 7.30.

Dywedodd Amanda Rees, Cyfarwyddwr Cynnwys S4C: "Y cynllun gwreiddiol oedd darlledu Eisteddfod T yn fyw ar ein llwyfannau digidol yn ystod y dydd. Ond mae safon, swmp ac amrywiaeth y clipiau wedi ein syfrdanu cymaint, rydym bellach wedi penderfynu ei ddarlledu ar y brif sianel.

 

"Er gwaetha'r siom o golli wythnos Eisteddfod yr Urdd ar ei ffurf draddodiadol, rwy'n ffyddiog bydd Eisteddfod T yn gallu camu i'r adwy a chreu digwyddiad unigryw, cyffrous ac arloesol."
Dywedodd Siân Eirian, Cyfarwyddwr yr Eisteddfod: "Dwi'n hynod falch bod S4C wedi penderfynu darlledu holl gyffro Eisteddfod T ar y brif sgrin. Mae'r ymateb i Eisteddfod T wedi bod yn wych, gyda dros 4,000 wedi ymgeisio ar yr amrywiaeth o gystadlaethau.
"Ma'i am fod yn flwyddyn wahanol iawn eleni heb yr Eisteddfod. Ond gyda'r bartneriaeth gyffrous rhwng S4C a'r Urdd, ni fydd y gwylwyr adre' yn colli'r cyfle i fwynhau arlwy Eisteddfodol yr Urdd 2020!"

 

Cydio yn y dychymyg

 

Dywedodd Emyr Afan, Uwch Gynhyrchydd Eisteddfod T o gwmni cynhyrchu Avanti: "Mae'r ymateb gan filoedd o blant a phobl ifanc Cymru yn cadarnhau i mi fod ein gweledigaeth ar gyfer Eisteddfod T wedi cydio yn nychymyg y to iau. Mae'n argoeli am wythnos dda iawn o gystadlu a darlledu arloesol."

 

Noddir darllediadau Eisteddfod T ar S4C gan Ganolfan Peniarth a Phrifysgol y Drindod Dewi Sant.