Cyhoeddi Eisteddfod AmGen ar blatfform AM

Gydag wythnos gyntaf prosiect Eisteddfod AmGen yn dirwyn i ben, bydd yr Eisteddfod yn cydweithio gyda phlatfform AM er mwyn cyhoeddi’r cynnyrch fel bod modd i bobl edrych yn ôl ar yr wythnos mewn ffordd hwylus a hawdd.

Bydd y bartneriaeth hon yn cychwyn y penwythnos hwn, pan fydd y sgyrsiau a’r sesiynau a gyhoeddwyd yr wythnos hon i gyd ar gael i’w gwylio ar sianel yr Eisteddfod Genedlaethol ar AM o nos Wener ymlaen.
 
Meddai Betsan Moses, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, “Ry’n ni’n falch iawn o gyhoeddi ein partneriaeth gydag AM.  Y gobaith yw bod cynnyrch yr Eisteddfod AmGen yn helpu i lenwi’r bwlch celfyddydol Cymraeg dros y misoedd nesaf, ac mae’r ffaith bod modd edrych yn ôl ar gynnyrch yr wythnos ar AM yn mynd i fod yn gaffaeliad mawr i’r prosiect.
 
“Mae’r ymateb cychwynnol i’r sesiynau sydd wedi’u cynnal wedi bod yn arbennig, ac ry’n ni’n ddiolchgar i bawb sydd wedi rhoi o’u hamser, yn gyfranwyr ac yn wylwyr.  Fe fyddwn ni’n datblygu’r rhaglen ymhellach dros yr wythnosau nesaf, a gobeithio y byddwn yn gallu darparu rhywbeth sy’n apelio at gynulleidfa eang yr Eisteddfod.”

 

Blaengar


 
Ychwanegodd Alun Llwyd, Prif Weithredwr PYST ar ran AM, “Fel pawb arall, roedden ni’n siomedig iawn o glywed bod rhaid gohirio’r Eisteddfod Genedlaethol eleni, ond ry’n ni’n falch o weld fod yr Eisteddfod yn parhau i fod yn greadigol ac yn creu cynnyrch newydd. 
 
“Fel platfform digidol yng Nghymru, ry’n ni’n croesawu’r ffaith fod yr Eisteddfod yn bod yn flaengar yn y maes hwn ac yn edrych ar y defnydd o wahanol blatfformau, ac ry’n ni’n edrych ymlaen at gyhoeddi cynnyrch yr wythnos bob nos Wener ar AM.  Gobeithio y bydd gwylwyr a defnyddwyr AmGen hefyd yn chwilota drwy weddill y cynnwys arbennig sydd wedi’i gyhoeddi ar AM er mwyn darganfod pob math o gynnyrch gwych.
 
“Fe fyddwn yn parhau i weithio gyda’r Eisteddfod yn gyffredinol a chyda phrosiect Eisteddfod AmGen dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf, ac yn edrych ymlaen at weld beth fydd yn y rhaglen yn wythnosol.  Gallwch lawr lwytho AM drwy fynd i www.amam.cymru/ambobdim.