Cylchgrawn yn dathlu deg

30/09/2014

Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Bydd cylchgrawn cerddoriaeth Cymraeg cyfoes Y Selar yn dathlu 10 mlynedd o gyhoeddi ym mis Tachwedd. Cyhoeddwyd rhifyn cyntaf Y Selar yn Nhachwedd 2004, gyda Sibrydion ar y clawr. 


Mae’r cylchgrawn wedi cyhoeddi nifer o bethau arbennig sydd ar y gweill i nodi’r achlysur, gan gynnwys:

 

  • Cyfres o gigs ‘Selar 10’ yn ymweld ag Aberystwyth, Bangor a Chaerdydd
  • Rhifyn estynedig arbennig, 32 tudalen
  • Cyhoeddi holl ôl-rifynnau’r cylchgrawn yn ddigidol
  • Lansio clwb senglau ar gyfer rhyddhau cynnyrch cyntaf artistiaid newydd

 

Mae taith fer ‘Selar 10’ yn dechrau gyda pharti pen-blwydd arbennig yn Neuadd Fawr Aberystwyth ar nos Wener 31 Hydref.

 

Bydd rhai o grwpiau mwyaf cyffrous y sin yn perfformio yn y parti Calan Gaeaf – Sŵnami, Yr Eira, Estrons ac Ysgol Sul – wrth i’r Selar ddychwelyd i’r lleoliad oedd yn llawn dop ar gyfer Gwobrau’r cylchgrawn fis Chwefror eleni.

 

Bydd y daith yn ymweld â Bangor yr wythnos ganlynol, 7 Tachwedd, cyn symud i Glwb Ifor Bach, Caerdydd ar 8 Tachwedd.

 

Mae’r daith fer hefyd yn daith lansio ar gyfer EP newydd Yr Eira.

 

Prosiect cyffrous arall i nodi’r pen-blwydd ydy Clwb Senglau’r Selar – cynllun mewn partneriaeth gyda label Rasal, fydd yn cynnig cyfle cyntaf i recordio a rhyddhau deunydd gan artistiaid newydd.

 

Estrons, grŵp cyffrous o Gaerdydd, yw’r cyntaf i fanteisio ar y cynllun newydd – bydd y sengl ‘C-c-cariad’ allan i’w lawr-lwytho’n ddigidol ar 1 Tachwedd.

 

Mae pen-blwydd yn gyfle i hel atgofion am gorffennol, a bydd cyfle i ddarllenwyr wneud hynny wrth i’r cylchgrawn ail-gyhoeddi ei holl ôl rifynnau i’w darllen yn ddigidol.

 

Mae holl rifynnau’r cylchgrawn ers Awst 2008 wedi bod yn cael eu cyhoeddi ar-lein yn ogystal ag mewn print, ond o fis Tachwedd ymlaen bydd modd darllen y 13 rhifyn a gyhoeddwyd cyn hynny’n ddigidol hefyd.

 

Bydd y rhifyn diweddaraf o’r Selar, sydd allan ar 1 Tachwedd, yn un estynedig gydag 8 tudalen ychwanegol yn bwrw golwg nôl ar archif y cylchgrawn ers dechrau cyhoeddi yn Nhachwedd 2004.

 

“Mae pen-blwydd nodedig yn anochel o esgor ar hel atgofion, ac yn gyfle i edrych nôl ar gyfraniad Y Selar dros y blynyddoedd” meddai Uwch-olygydd y cylchgrawn, Owain Schiavone.

 

“Wedi dweud hynny, cylchgrawn cyfoes ydy’r Selar, ac rydan ni am blethu’r nostalgia gyda chyffro am y dyfodol trwy lansio’r clwb senglau ar gyfer artistiaid newydd. Mae’r Selar bob amser wedi rhoi pwyslais ar hyrwyddo artistiaid ifanc rhwng ein cloriau, ac rydym yn gobeithio bydd y clwb senglau’n mynd a hynny gam ymhellach.”

 

Bydd mwy o fanylion am y dathliadau’n dilyn dros yr wythnosau nesaf, felly cadwch olwg ar ffrwd Twitter @Y_Selar a’r wefan www.y-selar.com

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net