Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn casglu profiad Covid-19 Cymru

07/05/2020

Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Llenyddiaeth, Newyddion

Fel cartref cof y genedl, mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn falch o lansio ymgyrch i gasglu cofnodion obrofiadau pobl Cymru yn ystod y cyfnod heriol h

Ers ei sefydlu dros ganrif yn ôl, mae’r Llyfrgell wedi bod wrthi’n casglu a chadw cofnod o ddigwyddiadauyn ein hanes fel Cymry, fel eu bod ar gael i’r genhedlaeth bresennol a chenedlaethau’r dyfodol.

 

Bwriad y Llyfrgell yw casglu amrywiaeth o eitemau - o bapurau newydd i gyhoeddiadau swyddogol acarchifo cynnwys gwefannau, a hynny i gofnodi argyfwng Covid-19 a’i effaith ar Gymru a’i phobl. Ondfyddai hynny ddim yn creu'r darlun llawn, felly rydym yn awyddus i gasglu profiadau personol hefyd ermwyn cofnodi effaith y sefyllfa bresennol ar fywydau bob dydd y genedl.Rydym yn gofyn felly i’r cyhoedd rannu eu profiad trwy gyfrwng o’u dewis – yn llythyrau, dyddiaduron,fideos, recordiadau llais neu luniau.

 

Gan ofyn iddynt feddwl am sut mae ei diwrnod arferol wedi newid;beth sydd fwyaf heriol; beth sydd wedi bod yn annisgwyl; pa fath o bethau sy’n achosi pryder; beth maennhw wedi gwneud er mwyn delio gyda’r sefyllfa a beth yw’r pethau positif i ddod o’r profiad? Y pethaucyffredin yn eu bywydau. Wrth gofnodi’r profiadau unigryw hyn byddwn yn sicrhau bod cenedlaethau’rdyfodol yn deall y cyfnod a’i effaith yn well.

 

Cydweithio i gofnodi profiadau

 

Meddai Pedr ap Llwyd, Prif Weithredwr a Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru:“Mae trysorfa gasgliadau’r Llyfrgell Genedlaethol yn ffynhonnell wybodaeth bwysig a hanes a diwyllian tunigryw Cymru wedi’i ddogfennu mewn ffurfiau a chyfryngau amrywiol iawn. Dyma sy’n sicrhau bod gennym well dealltwriaeth o bwy ydym, a’r hyn sydd wedi ein ffurfio fel pobl.“Mae’n bwysig ein bod yn chwarae rhan ragweithiol wrth sicrhau bod stori’r Cymry yn ystod argyfwngCovid-19 yn cael ei gofnodi mor gyflawn â phosib ac wedi’i ddiogelu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.”Bydd y gwaith yma yn cyfrannu at bartneriaeth ehangach gyda Chasgliad y Werin Cymru, a bydd yLlyfrgell yn un o nifer o sefydliadau treftadaeth ar draws Cymru fydd yn cydweithio â nhw i gasglu profiad Cymru o Covid-19.

 

Am fwy o fanylion am sut i gymryd rhan ewch i wefan y Llyfrgell: www.llyfrgell.cymru/am-llgc/gweithiogyda-ni/casglu-profiad-covid-19-cymru