Prifysgol Aberystwyth yn talu teyrnged i'r academydd Ted Millward

28/04/2020

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Is-ganghellor Prifysgol Aberystwyth wedi ymestyn ei chydymdeimladau dwysaf i deulu Dr Edward Millward yn dilyn ei farwolaeth. Buodd Dr Edward ‘Tedi’ Millward yn ddarlithydd yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Roedd Ted Millward yn adnabyddus fel tiwtor Cymraeg i Dywysog Charles cyn yr Arwisgiad ym 1969. Yng ngyfres Netflix y Crown, cafodd Ted Millward ei chwarae gan yr actor Mark Lewis Jones. 

 

Meddai Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth: “Gyda’r tristwch mwyaf y clywsom am farwolaeth cyfaill oes i Brifysgol Aberystwyth, ac i Gymru. Roedd Dr Tedi Millward yn ysgolhaig o’r radd flaenaf ac mae’n gadael gwaddol amhrisiadwy a dihafal i genedlaethau’r dyfodol. Fe wnaeth gyfraniad sylweddol i’r Gymraeg ac i gymdeithas yn fwy cyffredinol a chaiff ei gofio’n annwyl fel dyn o egwyddor a gonestrwydd.

 

“Bydd colled fawr ar ei ôl, yn enwedig ym maes y Gymraeg a diwylliant Cymru, meysydd y rhoddodd oes o wasanaeth iddynt. Mae ein cydymdeimlad dwysaf gyda’i deulu a chyfeillion agosaf.”

 

Mewnwelediad craff a huawdl

 

Meddai Dr Cathryn Charnell-White, Pennaeth Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth: “Roedd ei orwelion ysgolheigaidd yn eang, nid yn unig am fod ei ddiddordebau yn cwmpasu’r ddeunawfed ganrif ac Oes Victoria, ond am ei fod hefyd yn dehongli’n gynnil le Cymru a’r Gymraeg yn y byd. Drwy ei waith testunol a beirniadol ar Jac Glan-y-Gors, Twm o’r Nant, yr arwrgerdd eisteddfodol, Eben Fardd, Gwilym Hiraethog, Ceiriog, Daniel Owen, a Beriah Gwynfe Evans, rhoddodd Tedi Millward i ni fewnwelediad craff a huawdl i’r ‘genedl o bobl ddewrion’ a’i seicoleg gymhleth.”