Cynhadledd Materion Gwledig cyntaf CFFI Cymru

27/09/2014

Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Cynhelir CFfI Cymru eu Cynhadledd Materion Gwledig cyntaf ym mis Rhagfyr, diolch i gefnogaeth hael ‘Clynderwen & Cardiganshire Farmers’. 

 

Bydd y digwyddiad undydd yn cael ei gynnal ar ddydd Sadwrn 13eg Rhagfyr, 2014 rhwng 10yb – 4yp ar Faes y Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd a fydd yn agored i aelodau CFfI Cymru a chyn-aelodau. 

 

Y thema ar gyfer y gynhadledd yw 'rhagoriaeth ac arloesedd i ysbrydoli ein dyfodol' ac rydym yn gobeithio y bydd ffermwyr ifanc o bob cwr o Gymru a thros y ffin yn dod i wrando ar siaradwyr ysbrydoledig o bob rhan o'r diwydiant amaeth a thu hwnt. 

 

Bydd ochr ymarferol iawn i’r gynhadledd hefyd gyda'r cyfle i aelodau i roi cynnig ar rai o'r dechnoleg ddiweddaraf.
Siaradwyr a gadarnhawyd hyd yma yn cynnwys Michael Eavis o Glastonbury, John Campbell OBE o Fferm Glenrath, yr Alban; Catherine Nakielny - ymgynghorydd defaid annibynnol a Tom Allison - rheolwr peirianneg dechnegol. 

 

"Ynghyd â'n noddwyr caredig CCF, mae CFfI Cymru yn falch i gynnal ein Cynhadledd Ffermwyr Ifanc cyntaf. Canolbwynt y gynhadledd fydd arloesi a rhagori ym maes amaethyddiaeth, a bydd hyn yn gynhadledd gyda gwahaniaeth, gan gynnig ochr ymarferol i'r profiad gynhadledd draddodiadol. Rydym yn annog aelodau i fanteisio ar y cyfle hwn, i amsugno'r wybodaeth a phrofiadau gan ein siaradwyr nodedig." Iwan Thomas, Swyddog Datblygu Gwledig CFfI Cymru.

 

"Mae ‘Clynderwen & Cardiganshire Farmers’ (CCF) yn falch o noddi a bod yn rhan o’r Gynhadledd CFfI Cymru sydd ar y gweill.  Fel busnes sydd wedi’i berchen gan ffermwyr Cymraeg, mae CCF yn ymroddedig iawn i annog y genhedlaeth nesaf, ac yn credu, ac yn gobeithio, y bydd y gynhadledd hon fydd y cyntaf o lawer y gall ffermwyr ifanc yng Nghymru ennill ysbrydoliaeth ac anogaeth i fynd ymlaen a llwyddo!" Keith Gosney, Rheolwr CCF.

 

Cysylltwch â Swyddog Datblygu Gwledig Sarah Price ar 01982 553592 neu sarah.price@yfc-wales.org.uk neu ewch i wefan CFfI Cymru www.yfc-wales.org.uk am fwy o fanylion ac i archebu eich lle.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net