Gwobr newydd Pencampwr Da Byw NFU Cymru

26/09/2014

Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae NFU Cymru yn lansio gwobr newydd i ddarganfod y ceidwad da byw gorau sydd yn gweithio o fewn y diwydiant amaeth yng Nghymru. Bydd yr enillydd yn derbyn y wobr gyntaf o £300 a Thlws Crisial Brenhinol Cymreig. 

 

Noddir ‘Gwobr Pencampwr Da Byw’r Flwyddyn’ ar y cyd gan NFU Cymru a NFU Mutual. Gwahoddir ceisiadau oddi wrth geidwaid da byw sy’n ymrwymedig, ymroddedig a brwdfrydig.

 

Meddai Lyndon Edwards, Cadeirydd Bwrdd Da Byw NFU Cymru,

 

“Rydym am gydnabod y rhan allweddol y gall ceidwad da byw o safon uchel chwarae ar fferm da byw ac yn y diwydiant da byw Cymreig fel cyfanwaith. Bydd darpar enillwyr y wobr yn cael eu barnu ar y modd y maen nhw’n ymgorffori iechyd a diogelwch yn eu gweithgareddau o ddydd i ddydd ar y fferm, eu gofal a rheolaeth o’r fuches, eu hymglymiad i’r fenter da byw, y rhaglen fridio, gweledigaeth ar gyfer dyfodol y diwydiant a’u gwybodaeth o’r diwydiant da byw Cymreig."

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Llun 3 Tachwedd 2014 ac fe gyhoeddir yr enillydd yn y Ffair Aeaf Brenhinol Cymru yn Llanelwedd ar Ddydd Llun 1 Rhagfyr 2014. 

 

Meddai Dai Davies OBE, Cadeirydd Bwrdd Ymgynghorol NFU Mutual ar gyfer Cymru,

 

“Mae rhagoriaeth mewn gofalu am stoc yn elfen bwysig dros ben wrth benderfynu llwyddiant unrhyw fusnes da byw.  Mae gennym sawl ceidwad da byw rhagorol yn y diwydiant yng Nghymru ac rwy’n hyderus y bydd hon yn gystadleuaeth frwd ac mae NFU Mutual yn falch i’w chefnogi fel yswiriwr blaenllaw cefn gwlad Cymru.”      

 

Dylai’r rheiny a diddordeb mewn ceisio am y wobr gysylltu ag Awel Morris yn NFU Cymru am fwy o wybodaeth a ffurflen gais. E-bost: awel.morris@nfu.org.uk, neu ysgrifennwch at: Awel Morris NFU Cymru, Maes y Sioe Frenhinol, Llanelwedd, LD2 3TU neu galwch 01982 554200. Gellir lawrlwytho’r ffurflen ar-lein o www.nfu-cymru.org.uk.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net