Y Prif Weinidog yn cyhoeddi enwau Gwobrau Dewi Sant

14/02/2020

Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Fe gyhoeddodd Mark Drakeford, y Prif Weinidog enw syrffiwr, swyddog yr heddlu a chyn-ornestwr crefft ymladd ymhlith teilyngwyr Gwobrau Dewi Sant 2020.

Wrth gyhoeddi’r enwau teilwng, dywedodd y Prif Weinidog: "Mae’n fraint imi gael enwi teilyngwyr Gwobrau Dewi Sant 2020 – am grŵp o unigolion sy’n ysbrydoliaeth! Rydyn ni’n hynod lwcus bod gennym ni unigolion fel hyn yn byw ac yn gweithio yng Nghymru."

 

"Mae’r gwobrau yn ddathliad o fywyd unigolion sy’n gwneud Cymru yn lle gwell i fyw. Mae pob un o’r teilyngwyr wedi gwneud gwahaniaeth mawr, o achub bywyd, i oresgyn trallod, i ysbrydoli eraill, neu gefnogi cymuned."

 

"Mae pob un o deilyngwyr ein Gwobrau Dewi Sant wir yn eithriadol ac maen nhw’n glod i’n cenedl. Rydw i’n edrych ymlaen at ddathlu eu llwyddiannau yn y seremoni wobrwyo ddydd Iau 19 Mawrth."

 

"Mae’r gwobrau wedi cael eu rhannu o dan y categorïau canlynol: Dewrder; Diwylliant; Busnes; Arloesedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg; Chwaraeon a Pherson Ifanc. Mae yna hefyd ddau gategori newydd: Ysbryd y Gymuned, a Dyngarol."

 

Y Prif Weinidog sy’n dewis enillydd y wobr olaf, Gwobr Arbennig y Prif Weinidog, a bydd ei enw yn cael ei gyhoeddi yn y seremoni fis Mawrth.

Dyma'r rhestr fer:

Dewrder

DC Jessica Hanley

Jo Morris

Joel Snarr a Daniel Nicholson

 

Busnes

Adrian Emmett

Moneypenny

Penderyn Whiskey

Tŷ-Mawr Lime

 

Ysbryd y Gymuned

Community Furniture Aid

Dr Howell Edwards

Wasem Said

Diwylliant

Academi Ffilm Blaenau Gwent
Ifor ap Glyn
Russell T Davies

 

Dyngarol

Emma Lewis

Rachel Williams

Robin Jenkins

Arloesedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Aber Instruments Ltd

GAMA Healthcare a Phrifysgol Caerdydd

Yr Athro David Worsley

 

Chwaraeon

Alun Wyn Jones

SportCheer Wales

Tîm Rhoi Organau Cymru

Pherson Ifanc

Alexander Anderson

Michael Bryan

Tyler Ford