Prif Weinidog Cymru yn traddodi darlith am ddyfodol Cymru wedi Brexit

13/02/2020

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Wrth i Lywodraeth Prydain ddechrau ar y trafodaethau ynglyn â’i pherthynas gyda’r Undeb Ewropeaidd wedi Brexit, mi fydd Prif Weinidog Cymru yn trafod goblygiadau hyn i Gymru mewn darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Aberystwyth nos Iau Chwefror 27.

Fe fydd Y Gwir Anrh Mark Drakeford AC yn siarad yn Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol a Hanes a Hanes Cymru ar gampws Penglais y Brifysgol lle bydd yn traddodi darlith Flynyddol Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru.

 

Mae tocynnau’r ddarlith Wedi Brexit- beth nesaf i Gymru? After Brexit – what next for Wales? yn rhad ac am ddim ac ar gael ar-lein o tocyn.cymru.

 

Cyfnod tyngedfennol

 

Dywedodd Yr Athro Michael Woods, Cyfarwyddwr Canolfan Gwleidyddiaeth Cymru: “Mae Darlith Flynyddol Gwleidyddiaeth Cymru wedi ei thraddodi gan Brif Weinidogion Llywodraeth Cymru dros y blynyddoedd ac rydym yn falch o groesawu Mark Drakeford y flwyddyn hon mewn cyfnod tyngedfennol yn hanes ein cenedl."