Diwrnod llawn dop i ddathlu ein cerddoriaeth

07/02/2020

Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

P’un a ydych chi’n hoffi miwsig indi, roc, pync, ffync, gwerin, electronica, hip hop neu unrhyw beth arall, mae miwsig anhygoel yn cael ei greu yn y Gymraeg i chi ei ddarganfod. Mae’r diwrnod yn dathlu pob math o fiwsig Cymraeg a nid oedd eleni'n eithriad.

Gyda gigs yn digwydd ymhob rhan o Gymru a thu hwnt yn cynnwys Llundain a Budapest a cherddoriaeth Gymraeg yn cael ei chwarae mewn archfarchnadoedd ar hyd a lled y wlad, roedd cerddoriaeth Gymraeg yn cael llwyfan gwych ac anrhydeddus.  

 

Roedd yna gig yn y ty lleiaf yng Nghymru, gwelwyd cannoedd yn mwynhau cerddoriaeth Gymraeg mewn ysgolion cynradd a uwchradd. Mae'r diwrnod bellach wedi sefydlu'i hun yn y calendr diwylliannol ac mae'r dydd hwn yn bwysig er mwyn i ni werthfawrogi pwysigrwydd cerddoriaeth Gymraeg a'i hybu trwy'r flwyddyn. 

 

Wrth edrych yn ol ar y diwrnod llawn gweithgareddau a gigs, dyma rai o'r uchafbwyntiau trwy negeseuon ar Trydar. Mwynhewch y darllen a'r gwrando wrth gwrs!