Cynnal gŵyl gerddorol i bobl ifanc gydag anghenion ychwanegol ym Mhorthmadog

07/02/2020

Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Fe fydd Gŵyl Gelfyddyd yn cael ei gynnal ym Mhorthmadog dros hanner tymor sydd wedi ei deilwra i fod yn addas i blant a phobl ifanc gydag anghenion ychwanegol fynychu gyda’u teuluoedd a’u ffrindiau.

Bydd y gantores boblogaidd Kizzy Crawford ynghyd a’r berfformwraig leol Sera yn canu, Elen Williams yn cynnal gweithgareddau celf, DJ Stretch yn chwarae cerddoriaeth i bawb ddawnsio ag o, peintio wynebau a digonedd o hwyl.

 

Bydd ystafell dawel hefyd yn cael ei ddarparu i’r rhai fydd angen seibiant ynghanol yr holl adloniant lle bo cyfle i gael gweithgareddau fwy hamddenol. Darperir bwyd a diodydd ysgafn drwy’r prynhawn i bawb sy’n mynychu i gynnal yr egni ar gyfer yr holl weithgareddau.

 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sydd â chyfrifoldeb am faes celfyddydau: “Rydw i’n falch iawn o weld fod digwyddiad cyffrous wedi ei drefnu ar gyfer gwyliau hanner tymor. Yn anffodus, mae gwyliau cerddorol confensiynol yn gallu profi’n heriol iawn i lawer o blant a phobl ifanc gydag anghenion ychwanegol gan eu bod mor swnllyd a byrlymus. Mae hyn yn biti gan fod y celfyddydau yn dod a llawer o gysur iddynt.
 
“Mae gan bawb yr hawl i fwynhau cerddoriaeth ac rydym yn falch o allu cynnig gŵyl benodol fydd yn rhoi cyfle i blant a phobl ifanc fwynhau a phrofi gwerth y celfyddydau.”

 

Gweledigaeth

 

Mae’r Ŵyl arbennig yma wedi cael ei gyd-drefnu gan Amser Ni, Derwen a Gwasanaethau Cynnal Gofalwyr a’i ariannu gan Celfyddydau Cymunedol Gwynedd. Mae’r holl beth wedi sbarduno gan y weledigaeth fod angen Gŵyl gerddorol arbennig i unigolion gydag anghenion ychwanegol allu ei fwynhau.

 
Fe fydd rhaid archebu tocyn o flaen llaw i fynychu, OND mae’n gwbl ddi-dâl. Prynhawn cyfan o weithgareddau ac adloniant am ddim! Gallwch eu harchebu drwy unai galw 01248 370797 neu ar y wefan www.carersoutreach.org.uk/cymraeg/gwyl-cerdd-gwynedd.php . Ceir fwy o wybodaeth ar eu tudalen Facebook . Dewch yn llu i brofi’r Ŵyl newydd sbon yma.