Cynllun Dysgu o Bell

18/09/2014

Categori: Addysg, Newyddion

Oes awydd arnoch chi gael blas ar gwrs Prifysgol?

 

Ydych chi eisiau dechrau astudio mwy am un o'ch diddordebau?

 

Beth am ystyried cofrestru ar gyfer un o’r cyrsiau Dysgu o Bell a gynigir gan Brifysgolion Aberystwyth a Bangor dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol?

 

Beth yw’r Cynllun?

 

Mae’r Cynllun Dysgu o Bell yn cynnwys dwy dystysgrif ar lein, Tystysgrif Addysg Uwch (TAU) yn y Dyniaethau a TAU mewn Gwyddorau Cymdeithasol. Mae TAU yn cyfateb i’r hyn y byddai myfyriwr ar ôl blwyddyn o astudio yn y brifysgol ar gampws wedi’i gyflawni. Mae’r ddwy dystysgrif yn cynnwys cyrsiau (a elwir hefyd yn fodiwlau) o bob math drwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae’n gynllun hyblyg iawn.  Gweler y rhestr o fodiwlau ynghyd â disgrifiadau cryno.

 

Mae arbenigwyr o Brifysgol Aberystwyth ac o Brifysgol Bangor yn dysgu’r modiwlau hyn, ac fe gewch chi bob cefnogaeth ac anogaeth ganddynt. Bydd gennych hefyd diwtor personol i’ch bugeilio ar hyd y daith.

 

I ennill TAU yn y Dyniaethau neu TAU mewn Gwyddorau Cymdeithasol rhaid ichi gwblhau 120 credyd, ac mae pob modiwl yn werth 10 credyd. Fe gewch chi dreulio hyd at dair blynedd i gwblhau TAU (4 modiwl y flwyddyn).

 

Cliciwch ar y ddogfen isod i ganfod mwy am gofrestru, ffioedd a gofynion cyffredinol.

 

Cliciwch ar y dogfennau isod hefyd i weld cynnwys modiwlau y Tystysgrif Addysg Uwch: Dyniaethau a'r Tystysgrif Addysg Uwch: Y Gwyddorau Cymdeithasol.

 

Cynllun Dysgu o Bell

 

Llyfryn Cynllun Dysgu o Bell

 

TAU - Dyniaethau

 

Tystysgrif Addysg Uwch - y Gwyddorau Cymdeithasol

 

Am fwy o fanylion ewch i wefan Y Coleg Cymraeg CenedlaetholOs oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net