Arolwg newydd yn dangos cynnydd pellach dros annibyniaeth

04/02/2020

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae arolwg barn newydd wedi gyhoeddi gan YouGov/ITV Wales ac mae yna gynnydd pellach yn y gefnogaeth sydd o blaid Annbyniaeth ers cynhaliwyd yr arolwg diwethaf cyn y Nadolig, gyda'r nifer yn cynyddu i 27%.

Wrth ymateb i'r arolwg barn, dywedodd Siôn Jobbins, Cadeirydd YesCymru - yr ymgyrch dros Gymru annibynnol: “Mae’n galonogol iawn gweld i'r cynnydd yn y nifer sy'n cefnogi annibyniaeth yn 2019 barhau i’r flwyddyn newydd. Yn wir, bu cynnydd o 5% yn y gefnogaeth o'i gymharu ag arolwg blaenorol YouGov/ITV, a gynhaliwyd ar drothwy etholiad cyffredinol y Deyrnas Gyfunol ym mis Rhagfyr.

 

“Er bod llawer o bobl i’w hargyhoeddi o hyd, mae 27% o blaid annibyniaeth (heb gynnwys y sawl a ddywedodd na fyddent yn pleidleisio / ddim yn gwybod / gwrthod ateb) yn sylfaen gadarn i adeiladu arni ym mlwyddyn gyntaf y degawd newydd.
“Mae dyfodol cyfansoddiadol Cymru ymhell o fod wedi’i benderfynu. Mae ein dyfodol ni, a dyfodol ein plant, ar gael i ni. Mae YesCymru yn gweld mai dyfodol yn rhan o'r gymuned ryngwladol, fel cenedl annibynnol, ddim gwell na gwaeth nag unrhyw genedl arall, fydd i Gymru.
“Mae Cymru ar fin colli £5bn i brosiect gwastraffus HS2 tra bod ein rhwydwaith reilffyrdd yn crebachu. Mae un o bob tri o'n plant yn byw mewn tlodi. Ond mae gan Gymru y potensial i fod yn wlad gyfoethog - mae gennym ddwywaith cymaint o drydan nag yr ydym yn ei ddefnyddio ac mae gennym 15% o botensial ynni llanw Ewrop. Mae San Steffan yn cadw Cymru'n dlawd.

 

Mynnu'r un statws

 

“Gyda refferendwm annibyniaeth yr Alban i’w gynnal yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf, a thebygolrwydd y bydd Iwerddon yn uno, mae angen i Gymru fod yn barod i fynnu’r un statws yn wleidyddol ag sydd ganddi ym myd rygbi a phêl-droed; annibyniaeth

 

Ychwanegodd Sion Jobbins, “Bydd YesCymru yn parhau i weithio trwy gydol 2020 i argyhoeddi pobl bod Cymru well yn bosibl, bod Cymru annibynnol yn bosibl.

“Ymunwch â ni ar orymdeithiau AUOBCymru yn Wrecsam (18/04), Tredegar (06/06) ac Abertawe (05/09) i ddysgu mwy.”