Pencampwriaethau Aredig a Phlygu Gwrych Cymru Gyfan

18/09/2014

Categori: Amaethyddiaeth

Yn ddiweddarach y mis hwn, bydd cornel brydferth o Ogledd-Orllewin Sir Benfro yn croesawu 55ed Bencampwriaethau Aredig a Phlygu Gwrych Cymru Gyfan.

 

Yn cael eu cynnal ar ddydd Sadwrn 27 Medi ar Fferm Penfeidr, Casmorys, Hwlffordd, trwy ganiatâd caredig y Mri. Raymond, bydd pencampwriaethau eleni’n cael eu croesawu gan Gymdeithas Aredig Treletert a’r Cylch.

 

Ar y diwrnod byddir yn cynnal cystadlaethau plygu gwrych a ffensio ynghyd â 12 cystadleuaeth aredig gyda dosbarthiadau dull aredig byd, dosbarthiadau tras a chlasurol a chystadlaethau aredig â cheffyl. Nodwedd arbennig eleni i annog cystadleuwyr iau i gynnig fydd dosbarth iau ar gyfer y rheini dan 18 oed ar ddiwrnod y pencampwriaethau.

 

Eleni mae bron 100 o gynigion o bob rhan o’r Deyrnas Unedig ac mae’r cystadlu am fod  yn frwd iawn gyda chystadleuwyr o’r Pencampwriaethau Chwe Gwlad diweddar, Gornest Aredig y Byd a’r Pencampwriaethau Aredig Tras Ewropeaidd i gyd yn cymryd rhan.

 

Bydd ymwelwyr yn gallu manteisio hefyd ar y stondinau masnach, rhoi cynnig ar saethu colomennod clai a gweld yr arddangosfa o dractorau o dras a chlasurol a bod yn dyst i’r her tynnu tractorau.

 

Arweinir y pwyllgor lleol gan y cadeirydd, William Miles, sy’n edrych ymlaen at yr achlysur yn fawr iawn “Y mae’n bleser mawr ac yn fraint gennym allu croesawu 55ed Bencampwriaethau Aredig a Phlygu Gwrych Cymru Gyfan ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu pawb yma ar y 27ain Medi.”

 

Am fwy o manylion ewch i www.welshploughing.com  

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net