Cyfres newydd yn dechrau yn dilyn rhai o nyrsys Cymru

14/01/2020

Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mewn cyfres newydd sbon ar S4C - Nyrsys yn dechrau nos Fercher yma, cawn glywed gan nyrsys mwyaf profiadol y wlad a’r rhai sydd newydd ddechrau ar eu gyrfa am eu profiadau.

Yn y rhaglen gyntaf clywn gan Elin a Llinos sy’n gweithio yn Adran Frys Ysbyty Gwynedd, Bangor. Maen nhw’n sôn am eu profiadau hwy yn delio gyda phob math o argyfyngau difrifol.

 

Meddai Elin: “Mae’r pethau da ni’n gweld yn dod trwy’r drws yn horrific, da ni’n gweld pobl yn marw pob shifft - yn lle da ni’n gweithio mae pobl yn marw’n sydyn. Dyw pobl ddim yn cael siawns i ddweud ta ta neu afael yn llaw rhywun.”

Yn ôl Mandy Jones, Pennaeth Nyrsio Ysbyty Gwynedd mae nyrsys o dan bwysau aruthrol. “Dwi’n meddwl bod pobl ddim pob tro yn considro’r cyfrifoldeb sy’ gan nyrsys a’r pwysa,” meddai Mandy. “Da ni’n chwilota am bobl sydd yn deimladwy ac wedi cael profiad bywyd ond hefyd sy’n reit resilient.”

 

Yn ogystal ag edrych ar waith nyrsys tu fewn i rai o ysbytai prysuraf Cymru, mae’r gyfres yn mynd ar yr hewl gyda nyrsys cymunedol dros Gymru gyfan.

 

Yn y rhaglen gyntaf cawn gwrdd â Carys, nyrs cymunedol yn ardal Porth, Y Rhondda, un o ardaloedd mwyaf poblog de Cymru, yn gartref i 200,000 o bobl - felly mae’r pwysau yn drwm ar ysgwyddau’r nyrsys cymunedol.

 

Meddai Carys: “Dim ond yn ddiweddar dw i wedi dod allan i’r gymuned. Mae e wedi bod yn newid mawr ac o’n i’n nerfus i ddechrau oherwydd mae’n mor wahanol i weithio mewn awyrgylch clinigol i fod yn trin cleifion yn eu cartrefi eu hunain.”
“Y mwya’ fi mynd i dŷ’r claf, y mwya’ maen nhw’n gweld ti fel ffrind. Mae’r perthynas ti’n cael gyda’r claf yn wahanol iawn i beth dw i’n cael yn yr ysbyty. Mae’n bwysig i fi i drio cadw pobl adre mor hir â phosib. Da ni ddim eisiau pobl mynd mewn i’r ysbyty os nad oes angen.”

 

Felly, wrth ystyried y gwaith caled a’r ffaith bod nyrsys yn ysgwyddo cyfrifoldebau cynyddol - pam yn y byd fyddai unrhyw un eisiau dod yn nyrs?

 

Myfyrwraig ail flwyddyn

 

Yn ystod y gyfres rydym yn cwrdd â Sioned Thomas, myfyrwraig ail flwyddyn o Sir Benfro, ac rydym yn ei gweld hi’n gweithio yn y theatr yn Ysbyty Llwynhelyg, Hwlffordd am y tro cyntaf.

 

“Mae fe’n gwneud i mi deimlo’n rili browd a diolchgar fy mod i’n mynd trwy’r profiad gyda’r cleifion,” meddai Sioned. “Fi’n credu bod e’n gwneud i chi dyfu lan yn glou. Wi wedi gweld cymaint o bethe bydden i byth wedi meddwl ambwyti cyn dechrau nyrsio.”
Felly, dewch i ddysgu mwy am wir ystyr beth yw bod yn nyrs yng Nghymru heddiw yn y gyfres Nyrsys, ar S4C pob nos Fercher am 9.30.