Cyngor Sir Gâr yn chwilio am geisiadau am nawdd cronfa Arfor

08/01/2020

Categori: Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Mae rhaglen gyllid i gefnogi twf busnes mewn ardaloedd â chyfran uchel o siaradwyr Cymraeg ar agor ar gyfer ceisiadau newydd. Mae Cronfa Arloesi Arfor Llywodraeth Cymru yn helpu i hyrwyddo menter mewn cymunedau gwledig, gyda Sir Gâr yn un o'r siroedd ble mae posib gwneud cais.

Fel rhan o'r rhaglen sy'n werth £2 filliwn, mae cyllid bellach ar gael i Sir Gaerfyrddin, Gwynedd, Ynys Môn a Cheredigion.

Yn Sir Gaerfyrddin, gwahoddir ceisiadau gan fusnesau yn y sector bwyd a chreadigol mewn cymunedau gwledig Cymraeg eu hiaith yn bennaf, lle mae mewnlif o bobl hŷn ac all-lif o bobl iau.

 

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: "Yn ogystal â helpu i roi hwb i fusnes a menter yn y cymunedau sy'n cael eu targedu, bydd Cronfa Arloesi Arfor hefyd yn annog pobl sydd wedi gadael oherwydd rhesymau gwaith i ddychwelyd gan fod swyddi sy'n talu'n dda ar gael. 

 

Gwerth dwyieithrwydd mewn busnes 

 

"Bydd y rhaglen hon sy'n hybu gwerth a defnydd yr Iaith Gymraeg yn ogystal â dwyieithrwydd mewn busnes yn datblygu teimlad o fywiogrwydd ac yn annog bob busnes yn ein cymunedau gwledig lle mae'r Gymraeg yn flaenllaw i'w gwerthfawrogi a gwneud defnydd ohoni.

 

"Mae'r rhaglen hon yn ffordd arloesol o gefnogi datblygiadau economaidd yng nghefn gwlad Sir Gaerfyrddin. Rwy'n annog busnesau yn y sector creadigol a bwyd i wneud cais ar gyfer cyllid."

 

I gael rhagor o wybodaeth am y cyllid, chwiliwch am 'Arfor' yn yr adran fusnes Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

Mae rhaglen gyllid i gefnogi twf busnes mewn ardaloedd â chyfran uchel o siaradwyr Cymraeg ar agor ar gyfer ceisiadau newydd. Mae'r dyddiad cau ar 15fed o Ionawr.