Plant Cymru ar brif lwyfan Canolfan Mileniwm Cymru

23/03/2012

Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae’r Ganolfan yn gartref i 9 cwmni celfyddydol, yn denu sioeau’r West End ac yn llwyfannu cwmnïau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Ac mae hyn i gyd yn estyn cyfleoedd i ni weld, cymryd rhan a dod yn nes at ystod eang o’r celfyddydau.

 

Mae’r misoedd nesaf yn dyst i hyn wrth i’r cwmni dawns gyfoes o Brydain, Jasmin Vardimon Company berfformio yno. Mae’n gwmni sy’n adnabyddus am ei frwdfrydedd a safon syfrdanol ei ddawnswyr. Mae Yesterday, cynhyrchiad newydd y cwmni, yn ddathliad o’r gallu yma ac yn edrych yn ôl dros ddegawd o hanes godidog y cwmni. Manteisiwch ar y cyfle i weld y darn egnïol, angerddol yma - am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

 


 

Mae gan y Ganolfan berthynas agos â Theatr Mariinsky ac eleni mae’r berthynas honno wedi galluogi’r Ganolfan i estyn cyfle unigryw i 85 o blant ledled Cymru. Ar y cyd â Tim Rhys-Evans (Cyfarwyddwr Cerdd Only Men Aloud) mae wedi ffurfio côr Only Kids Aloud, a fydd yn perfformio dan ei arweiniad ef ar ei phrif lwyfan gydag Opera Mariinsky. Yn ogystal, mae’r perfformwyr ifanc wedi cael mynd i Rwsia i berfformio yn theatr fyd-enwog y Mariinsky yn St Petersburg. Bydd Opera Mariinsky yn perfformio noson o waith mawreddog Wagner: Parsifal ar 31 Mawrth a noson o Mahler: Symffoni Rhif 8 ar 1 Ebrill a fydd yn cynnwys y côr o gantorion ifanc. Am ragor o wybodaeth cliciwch yma