Dippy'r Deinosor yn dathlu denu 1.5 miliwn o ymwelwyr

07/01/2020

Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Newyddion

Cyrhaeddodd y garreg filltir bwysig hon yn ystod ei amser yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn y brifddinas, yr unig gyfle i'w weld yng Nghymru ar y daith.

Mae Dippy ar Daith: Antur Hanes Natur yn digwydd diolch i bartneriaeth rhwng yr Amgueddfa Hanes Natur yn Llundain â Sefydliad Garfield Weston, gyda chymorth Dell EMC a Williams & Hill. Gan weithio gyda phartneriaid ar draws y DU mae un o wrthrychau mwyaf eiconig yr Amgueddfa Hanes Natur yn Llundain ar daith am dair blynedd.

 

Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd wedi derbyn cymorth hael gan Admiral a Great Western Railway er mwyn dod â Dippy i Gymru. Diolch i'w cefnogaeth nhw, gall teuluoedd ddod at ei gilydd i brofi'r arddangosfa unwaith mewn oes hon.

 
Mae Dippy'n benderfynol o ysbrydoli pum miliwn o anturiaethau hanes natur, gan annog teuluoedd i ymchwilio'r byd natur o'u cwmpas. Mae tîm o wirfoddolwyr brwd yn helpu Dippy i gyrraedd y nod hwn gan rannu eu gwybodaeth arbenigol ac annog pobl i ddarganfod casgliadau hanes natur yr Amgueddfa. Mae'r gwirfoddolwyr cyfeillgar a brwdfrydig yma'n ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr drwy gynnig cyfleoedd i deuluoedd drin a thrafod ffosilau go iawn a chymryd rhan mewn gweithgareddau ar thema deinosoriaid – o helfeydd trysor i greu mygydau.

 

Dywedodd Charlotte Carey, myfyriwr yn yr ail flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd ac sy’n un o wirfoddolwyr Dippy yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, “Dwi wrth fy modd yn gweld ymateb pawb i Dippy. Beth sy'n ddiddorol i fi yw mai nid pobl ifanc yn unig sy'n mwynhau Dippy; dwi wedi gweld pobl o bob oed yn dod i'w weld e."

 

Gwirfoddoli

 

Ychwanegodd Charlotte, “Bydden i'n annog pawb i wirfoddoli yn yr amgueddfa, i wella eich sgiliau ac i gwrdd â phobl gwahanol. Dwi wir wedi mwynhau!"
 
Cast yw Dippy, wedi'i greu o sgerbwd bron yn gyflawn gafodd ei ddarganfod yn Wyoming, America ym 1898. Mae'n cynnwys 292 asgwrn, ac yn 21.3 medr o hyd, 4.3 medr o led, a 4.25 medr o daldra.

 

Bydd Dippy yma yng Nghaerdydd tan 26 Ionawr 2020. Mae mynediad i weld Dippy ar Daith am ddim yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ac mae rhaglen gyffrous o ddigwyddiadau a sgyrsiau yn cyd-fynd â'r arddangosfa. Bydd cyfle i ymwelwyr ryfeddu at Dippy, ymweld â'n horielau hanes natur, mynd ar daith o ddechrau amser i'r presennol yn orielau Esblygiad Cymru, a dod wyneb yn wyneb â deinosoriaid a chreaduriaid o bob math ar eu taith.