Maes Awyr Caerdydd yn troi’n Nadoligaidd ar Ddiwrnod Siwmper Nadolig

12/12/2019

Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd wythfed Diwrnod Siwmper Nadolig Achub y Plant yn digwydd yfory, ac fel rhan o'r dathliadau bu peilotiaid ac aelodau o dîm Maes Awyr Caerdydd yn cyfnewid eu gwisg bob dydd am wisgoedd gwlanog gwirion a gwych ar gyfer y diwrnod codi arian blynyddol.

Cafodd ymwelwyr fu’n defnyddio maes awyr cenedlaethol Cymru wledd Nadoligaidd ar y diwrnod, gan gynnwys perfformiadau corawl a hyd yn oed ymweliad gan y dyn ei hun, Siôn Corn. Yn lle eu gwisg swyddogol arferol roedd peilotiaid Eastern Airways yn gwisgo eu Siwmperi Nadolig yn falch tra’n hedfan rhwng Caerdydd a Sir Fôn er mwyn cefnogi plant ar draws y byd.

 

Dywedodd Angela Summers, Rheolwr Gweithrediadau y Terminws Maes Awyr Caerdydd, “Rydym wrth ein boddau’n cefnogi Diwrnod Siwmper Nadolig yma ym Maes Awyr Caerdydd. Mae’n wych gweld timau ar draws holl adrannau’r busnes yn cymryd rhan ac yn gwisgo eu siwmperi nadolig, oll er mwyn cefnogi achos gwych.”

 

Ychwanegodd Roger Hage, Rheolwr Cyffredinol Eastern Airways, Masnachol a Gweithredu, “Mae Eastern Airways yn falch iawn o fod yn cefnogi Maes Awyr Caerdydd ar gyfer achos cystal a gwerth chweil.”

 

Ers i’r Diwrnod gael ei gyflwyno am y tro cyntaf yn 2012 mae’r ymgyrch wedi codi £21miliwn o bunnoedd tuag at waith yr elusen yn adeiladu gwell dyfodol i blant yng Nghymru ac ym mhob cwr o’r byd.

 

Cefnogi plant 

 

Ychwanegodd Louise Davies, Pennaeth Achub y Plant yng Nghymru:“Yn ystod blwyddyn ein canmlwyddiant dyma ffordd wych o gefnogi plant yma ar drothwy ein drws a hefyd dramor. Diolch yn fawr i Eastern Airways a Maes Awyr Caerdydd am ein helpu i roi y pethau sylfaenol rheiny i bob blentyn – gofal iechyd, addysg, ammddifyniad, bwyd a dŵr glân, er mwyn eu galluogi i ffynnu. Gyda’n gilydd gallwn helpu plant i dyfu fyny i fod yr hyn y maent am fod, ohewrydd y nhw yw ein dyfodol.”

Mae’r elusen yn gobeithio y bydd mwy na 5 miliwn o bobl ar draws y DU yn cymryd rhan eleni, yn cyfrannu £2 at yr elusen (£1 mewn ysgolion) ac yn cofrestru ar christmasjumperday.org. Mae modd hefyd lawrlwytho pecyn codi arian a phosteri yn y Gymraeg o’r wefan.
Eleni, mae’r elusen hefyd yn annog pobl i fod yn greadigol ac i uwchgylchu hen siwmperi Nadolig. Anogir ysgolion i drefnu stondinau cyfnewid siwmperi ac mae’n bosib hefyd archebu bag ailgylchu ar-lein ar gyfer hen siwmperi. Ynghyd â’n siopau elusen mae Achub y Plant hefyd yn un o elusennau bŵtic swyddogol ASOS Marketplace’s gan werthu amrywiaeth o siwmperi Nadolig ‘vintage’ cyn y diwrnod ei hun.