Refferendwm yr Alban - beth yw’ch barn chi?

15/09/2014

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Dros y misoedd diwethaf, mae yna ddigon o siarad wedi bod am y pwnc a phawb a’i farn wahanol ac mae yna nifer o gwestiynau i’w hateb o hyd. 

 

Beth fydd yr effaith ar fusnesau’r ddwy ochr i’r ffin? A fydd Alban annibynnol yn cael defnyddio’r bunt? Beth fydd yr effaith ar wledydd eraill y DU? Cwestiynau holl bwysig. 

 

Yr wythnos hon, rydym wedi gweld David Cameron, Nick Clegg ac Ed Milliband ar y ffordd i’r Alban i geisio achub y bleidlais ‘Na’ wrth i’r ymgyrch ‘Ie’ fynd o nerth i nerth. 

 

A beth mae’r Cymry’n ei feddwl? Dywedodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, ‘Gyda’r Alban wedi mynd, mi fyddai’n rhaid gwneud llawer o waith i sicrhau bod yr hyn sydd ar ôl yn sefydlog wrth i ni symud ymlaen. Mi fyddai gennych chi wlad fawr, sef Lloegr, a dwy wlad lawer llai, sef Cymru a Gogledd Iwerddon’.  

 

Dywedodd yr Arglwydd Elystan Morgan, ‘Does dim amheuaeth gen i fod ‘na gyfle ardderchog nawr i’r Alban i ennill ei hannibyniaeth, ac os gwneith hi hynny rwy’n credu y bydd yna awyr iach yn llifo drwy wleidyddiaeth Prydain yn gyfan gwbl’. 

 

Felly beth yw’ch barn chi? Atebwch ein holiadur isod.

 

(ni fyddwn yn datgelu unrhyw fanylion personol)