Gwyliau’r gwanwyn Canolfan Mileniwm Cymru

09/03/2012

Categori: Celfyddydau, Newyddion

Er bod Dydd Gŵyl Dewi newydd fod, mae dal lle i ddathlu etifeddiaeth a thraddodiadau Cymru.


A dyna’n union sydd wrth wraidd rhaglen Canolfan Mileniwm Cymru y tymor yma. Bydd sain gwerin a jazz yn llenwi’r Ganolfan wrth i wyliau blynyddol Calan Mai a Gŵyl Dreftadaeth Butetown Bay Jazz ddychwelyd.

 

I ddathlu Calan Mai eleni, bydd perfformwyr amlycaf cerddoriaeth werin Cymru yn camu i lwyfan Glanfa'r Ganolfan ar 5 Mai. O ganol dydd bydd rhythm a sain y Cymry yn hollbresennol gan fod bandiau blaengar fel Taran, Al Lewis, Siân James a’i band a Jamie Smith’s Mabon yno’n barod i’n diddanu.  Am ragor o fanylion am berfformwyr y diwrnod cliciwch yma.

 

Ar 6 Mai ac yn syth ar ôl dathliadau Calan Mai, bydd y Ganolfan yn dathlu etifeddiaeth jazz yr hen Butetown. Dan arweiniad Patti Flynn a Humie Webbe ac mewn cydweithrediad â’r Ganolfan bydd Gŵyl Dreftadaeth Butetown Bay Jazz yn dychwelyd i’r Lanfa am y bedwaredd flwyddyn. Byddwch chi mewn cwmni da, gyda rhaglen amrywiol yn cynnwys chwaraewyr piano jazz, corau gospel a dawnswyr ‘fusion’ yn barod i estyn croeso cynnes i bawb o 11am tan hwyr. Am raglen lawn yr ŵyl eleni cliciwch yma