Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru yn dod i’r brig mewn gwobrau

05/11/2019

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae ymgyrch Hybu Cig Cymru wedi cipio pedair gwobr yn seremoni ddiweddar Gwobrau CIPR Cymru 2019 yng Nghaerdydd am waith yn hyrwyddo Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI.

Croesawodd y corff ardoll cig coch gydnabyddiaeth y diwydiant cysylltiadau cyhoeddus o’i ymgyrchoedd arloesol ym marchnad Prydain, ac addawodd adeiladu ar y gwaith hwn wrth i amaeth fynd i gyfnod o newid ac ansicrwydd.

 

Ymgasglodd mwy na 220 o weithwyr proffesiynol y diwydiant yng Ngwesty'r Exchange yng Nghaerdydd ar gyfer sioe gysylltiadau cyhoeddus flynyddol y genedl, dan ofal cyflwynydd BBC Cymru, Jason Mohammad.

 

Yn ystod y noson gala gwelwyd sefydliadau a thimau cyfathrebu blaenllaw yn dathlu gorau’r diwydiant, gyda HCC yn derbyn gwobr ‘Aur’ am y Defnydd Gorau o Ddylanwadwyr ac ‘Arian’ ar gyfer y Digwyddiad Gorau, y Defnydd Gorau o’r Cyfryngau Cymdeithasol a’r Cyhoeddiad Gorau.

 

Wrth sôn am y fuddugoliaeth, dywedodd Rhys Llywelyn, Rheolwr Datblygu’r Farchnad yn Hybu Cig Cymru:
“Gan fod natur marchnata a chyfathrebu wedi newid dros y blynyddoedd diwethaf gyda thwf cyfryngau digidol a chymdeithasol, rydym wedi ceisio sicrhau cydbwysedd rhwng ffyrdd traddodiadol o ymgysylltu ynghyd â buddsoddi mewn agweddau digidol o’n gwaith sydd wedi eu targedu.

 

Adrodd stori gadarnhaol

 

“Mae gennym gynlluniau i adeiladu ar y gwaith hwn dros yr ychydig fisoedd nesaf. Mae'n gyfnod anodd i amaethyddiaeth, wrth i Brexit gyfuno â ffactorau eraill i gynhyrchu ansicrwydd a phrisiau ansefydlog i ffermwyr.
“Ni all HCC ddylanwadu ar y darlun gwleidyddol, ond byddwn yn gwneud yr hyn a allwn i sicrhau ein bod yn adrodd y stori gadarnhaol am ansawdd a chynaliadwyedd sydd wrth wraidd ein sectorau cig oen ac eidion. Rydym hefyd yn benderfynol o wneud hyn yn y ffordd fwyaf cost-effeithiol bosibl, er mwyn cynyddu effaith ein gwariant hysbysebu yn ein marchnad ddomestig hanfodol.”

 

Gwobrau’r CIPR yw cynllun gwobrau mwyaf nodedig y DU, gan gydnabod rhagoriaeth mewn cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu ledled Cymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon a chwe rhanbarth yn Lloegr.