Cynhadledd NATO - barn y bobl

05/09/2014

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae’r cyfarfod mwyaf o arweinwyr rhyngwladol i’w gynnal ym Mhrydain erioed, Cynhadledd NATO, wedi cyrraedd Cymru ers dydd Iau. 

 

Yn barod fel rhan o’r gynhadledd mae David Cameron a Barack Obama wedi ymweld ag Ysgol Gynradd Mount Pleasant yng Nghasnewydd. Ar neges gychwynnol gan Barack Obama i’r disgyblion oedd ‘Bore da’.

 

Prynhawn Iau, roedd y Tywysog Charles yng Nghaerdydd hefyd i ymweld â HMS Duncan yn y bae, ac yna ymlaen i’r Celtic Manor i gynnal derbyniad. Yna roedd arweinwyr gwledydd y byd yng Nghastell Caerdydd i gael swper.

 

Bore dydd Gwener fe wnaeth awyrennau milwrol o naw gwlad hedfan dros dde Cymru, gan hedfan dros leoliad y gynhadledd yng Nghasnewydd. Fe wnaeth tîm arddangos yr Awyrlu, y Red Arrows ymuno gyda’r awyrennau. 

 

Bydd y gynhadledd yn gorffen heddiw ac mae’r gwaith o symud yr holl ffensys wedi cychwyn yn barod, a Caerdydd yn dychwelyd i fywyd bob dydd. 

 

Felly beth yw barn y bobl wedi bod ar Trydar, darllenwch ymlaen i weld: