Cyfarfod cyntaf corff cyfathrebu newydd

18/10/2019

Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mi fydd arbenigwyr cyfathrebu a darlledu yn dod ynghyd ar gyfer cyfarfod cyntaf y Cyngor Cyfathrebu Cenedlaethol yng Nghaerfyrddin ddydd Mawrth yma.

Y corff hwn fydd yn paratoi’r ffordd ireoleiddio’r maes darlledu pan ddaw y pwerau hynny i Gymru. Cyhoeddwyd bwrdd y Cyngor ym mis Awst eleni. Mae bwrdd yn cynnwys nifero Gymry blaenllaw ac amyrwiol, gan gynnwys y darlledydd Angharad Mair, ycyfarwyddwr a chynhyrchydd Euros Lewis, y cyn-gynhyrchydd gydag ITVEifion Glyn a’r cynhyrchydd teledu Nia Ceidiog. Cynhelir eu cyfarfodcyntaf fel corff yn yr Egin yng Nghaerfyrddin.

 

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Cyfathrebu Cenedlaethol: “Mae’n wych o beth bod modd dod â’r arbenigwyr hyn ynghyd oll agarbenigedd gwahanol ym maes darlledu o ran teledu, radio, y wasgargraffedig a digidol. Mae aelodau’r corff newydd yn hynod brofiadol yny maes darlledu - does dim amheuaeth bod y bobl hyn yn fwy na pharod acabl i reoleiddio darlledu a chyfathrebu.

 

Mae’r ffaith bod modd dwyn yrholl dalent yma ynghyd yn arwyddocaol. Mae hefyd yn arwydd o’r teimladaucryfion ymysg y cyhoedd - mae pobl ar lawr gwlad eisiau gweldpenderfyniadau dros ddarlledu yng Nghymru yn cael eu gwneud gan boblCymru.

 

“Caiff llawer o faterion a chynigion cyffrous eu hystyried yn y cyfarfodcyntaf, ac rydyn ni’n ffyddiog bydd datblygiadau cyflym yn dilyn ycyfarfod cyntaf. Mae pobl Cymru, ac aelodau’r corff yn benodol, ynbenderfynol o fod yn barod i reoleiddio’r maes darlledu a chyfathrebuein hunain er lles democratiaeth Gymreig a ffyniaint y Gymraeg.”

 

Unigolion amlwg 

 

Aelodau’r corff newydd yw’r darlledydd Angharad Mair; y cynhyrchydd teledu Nia Ceidiog; cyn-uwch gynhyrchydd gydag ITV Cymru Eifion Glyn; y cyfarwyddwr a’r cynhyrchydd Euros Lewis; y myfyriwr Alun Jones Williamso’r band Bwncath, y gohebydd Marc Webber; cyn-uwch gynhyrchydd RadioCymru Rhisiart Arwel; y rheolwr cynnwys digidol Owain Gwilym; ysylwebydd pêl-droed, sefydlydd yr adran chwaraeon ar gyfer gwefan BBCCymru a chynhyrchydd gyda Rondo, Gary Pritchard; a Chyfarwyddwr DigidolCwmni Da Phil Stead.