Edrych yn ôl ar #DdiwrnodShwmaeSumae

15/10/2019

Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Heddiw yr oedd Diwrnod Shwmae Sumae yn dathlu ei seithfed flwyddyn fel ymgyrch genedlaethol eleni, ble cafwyd degau o weithgareddau yn dathlu'r Gymraeg.

Y nod gyda heddiw yw annog a helpu dinasyddion Cymru, boed yn rhugl, dysgwyr neu ond â chwpwl o eiriau i ddechrau bob sgwrs yn Gymraeg, fel modd o normaleiddio’r iaith.

Mae'r diwrnod hwn wedi tyfu mewn poblogrwydd ers saith mlynedd ac erbyn hyn wedi hen ennill ei blwyf. Yr oedd degau o ysgolion, unigolion, sefydliadau, mudiadau a busnesau wedi bod yn weithgar heddiw yn hybu'r Gymraeg ac mae Lleol.cymru wedi cofnodi'r gweithgareddau trwy ddethol eich negeseuon Trydar.  Mwynhewch y darllen a'r dathlu.