Dippy'r deinasor ar y ffordd i Gaerdydd

09/10/2019

Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae Dippy'r Diplodocus ar ei ffordd i Gaerdydd gyda'i gartref newydd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd rhwng 19 Hydref 2019 a 26 Ionawr 2020 fel rhan o'i daith o amgylch Gwledydd Prydain.

Mae Dippy ar Daith: Antur Hanes Natur yn digwydd diolch i bartneriaeth rhwng yr Amgueddfa Hanes Natur yn Llundain â Sefydliad Garfield Weston, gyda chymorth Dell EMC a Williams & Hill. Gan weithio gyda phartneriaid ar draws y DU mae un o wrthrychau mwyaf eiconig yr Amgueddfa Hanes Natur yn Llundain ar daith am dair blynedd. Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd wedi derbyn cymorth hael gan Admiral, Great Western Railway a siop Caerdydd John Lewis and Partners er mwyn dod â Dippy i Gymru. Diolch i'w cefnogaeth nhw, gall teuluoedd ddod at ei gilydd i brofi'r arddangosfa unwaith mewn oes hon.

 

Yn rhan o'i daith ar draws gwledydd Prydain, mae Dippy yn mentro allan o Lundain am y tro cyntaf ers 1905. Ymweliad Dippy ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn y brifddinas fydd yr unig gyfle i'w weld yng Nghymru – ac mae'n benderfynol o ysbrydoli pum miliwn o anturiaethau hanes natur, gan annog pawb i ymchwilio'r casgliadau hanes natur a bioamrywiaeth sydd ar garreg eu drws yma yng Nghaerdydd.

 

Wyneb yn wyneb a deinasoriaid eraill

 

Yn ogystal â rhyfeddu at Dippy, caiff ymwelwyr ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd fwynhau ein horielau hanes natur, mynd ar daith o ddechrau amser i'r presennol yn orielau Esblygiad Cymru, a dod wyneb yn wyneb â deinosoriaid a chreaduriaid o bob math gan gynnwys Dracoraptor hanigani – y deinosor Cymreig gafodd ei ddarganfod gan y brodyr Nick a Rob Hanigan ar draeth Larnog, 8 milltir o'r Amgueddfa.

 

Cast yw Dippy o sgerbwd Diplodocus oedd bron yn gwbl gyflawn a ddaeth i'r fei yn Wyoming, America ym 1898. Mae gan y sbesimen 292 o esgyrn ac mae'n 21.3 metr o hyd, 4.3 metr o led a 4.25 metr o daldra.
Meddai Pip Diment, Pennaeth Dros Dro Arddangosfeydd: "Rydyn ni'n edrych ymlaen at groesawu Dippy. Mae pawb yma wedi cyffroi am ei gael yma ac yn edrych ymlaen at greu cartref iddo ym mhrif neuadd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Mae wedi bod yn boblogaidd iawn ar ei daith hyd yn hyn a dwi'n siŵr y bydd pobl Cymru'n ysu am gael ei weld hefyd. Siwrne saff, Dippy!"