Amgueddfa hanes Natur Prifysgol Bangor yn agored i'r cyhoedd

23/09/2019

Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Bydd cyfle i’r cyhoedd gael ymweld ag Amgueddfa Hanes Natur Brambell, Prifysgol Bangor fel rhan o ddigwyddiad Drysau Agored ddydd Sadwrn nesa.

Mae digwyddiadau Drysau Agored yn rhoi cyfle i’r cyhoedd gael golwg ar adeiladau hanesyddol, gerddi a lleoliadau diddorol ac anarferol ledled Gwynedd a Chonwy yn rhad ac am ddim yn ystod mis Medi.

 

Cychwynnodd y Casgliad Sŵoleg fel adnodd dysgu, ac fe’i defnyddir hyd heddiw. Mae’r casgliad cyfareddol hwn yn cynnwys ysgerbydau llawn, penglogau, tacsidermi, cyrn carw a sbesimenau wedi’u cadw mewn hylif, rhai sydd yn cael eu harddangos yn yr Amgueddfa yn Adeilad Brambell. Gallwch ymweld ag Amgueddfa Hanes Naturiol y Brifysgol nad yw fel rheol yn agored i'r cyhoedd, a dysgu mwy am yr anifeiliaid sy'n cael eu harddangos.

 

Amser agor

 

Bydd yr Amgueddfa ar agor am 11.00yb-1.00yp ac nid oes angen archebu lle. Am fwy o wybodaeth am ddigwyddiadau eraill Drysau Agored ar draws Gwynedd a Chonwy yn ystod mis Medi, ewch i'r wefan