Triniwr gwallt o Geredigion yn cipio lle mewn cystadleuaeth nodedig

12/09/2019

Categori: Addysg, Arian a Busnes, Newyddion

Mae’r triniwr gwallt ifanc Bayley Harries o Geredigion wedi llwyddo i gyrraedd rownd derfynol y digwyddiad World Skills UK Live, a gynhelir yn yr NEC ym mis Tachwedd.

Yn ystod ei hamser yn HCT, mae Bayley wedi llwyddo mewn cystadleuaeth sgiliau trin gwallt Cymru gyfan yn ogystal â chael llwyddiant mawr yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn 2017 a 2018.

 

Hoffai holl staff a chyd-ddysgwyr HCT longyfarch Bayley yn ei llwyddiant diweddaraf a dymuno’r gorau iddi yn Birmingham ym mis Tachwedd.

 

Dywedodd Carys Randell, Tiwtor Trin Gwallt yn Hyfforddiant Ceredigion, "Rwy'n hynod falch o Bayley a’i datblygiad. Mae safon y trinwyr gwallt yn y cystadlaethau hyn yn uchel iawn, ac mae hi wedi cyflawni cymaint. Edrychaf ymlaen at ei chefnogi yn y rownd derfynol.”

 

Talent

 

Catrin Miles yw'r aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Wasanaethau Dysgu a Dysgu Gydol Oes. Meddai, "Mae'n wych gweld myfyrwyr fel Bayley yn llwyddo ac yn gallu arddangos eu talent a'u gwaith caled trwy gystadlaethau fel rhain. Mae HCT yn lle pwysig iawn i bobl ifanc gael y cyfleoedd hyn i ddysgu, i gystadlu ac i ragori. Dymunaf y gorau i Bayley ar gyfer y gystadleuaeth derfynol ym mis Tachwedd."

 

Mae HCT yn cynnig ystod o gyrsiau galwedigaethol ar gyfer pobl o bob oed, yn cynnwys Trin Gwallt, Gofal Plant, Gweinyddu Busnes, Technoleg Gwybodaeth, Gwaith Saer, Plymio, Trydan, Gwaith Gofaint, Amaethyddiaeth, Mecaneg Moduron a Weldio.