Dathlu Wythnos Caru Cig Oen yn y gweithle

11/09/2019

Categori: Addysg, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Bu ymgyrch Hybu Cig Cymru yn dathlu Wythnos Caru Cig Oen ar ddechrau mis Medi trwy gydweithio â darparwyr gwasanaethau bwyd ac arlwyo i hyrwyddo Cig Oen Cymru mewn sesiynau blasu yn ystafelloedd bwyta rhai o’r prif safleoedd sector cyhoeddus.

Dechreuodd Wythnos Caru Cig Oen yn fenter lawr gwlad gan ffermwyr ym Mhrydain bedair blynedd yn ôl.  Bellach mae’r digwyddiad yn ystod dyddiau cyntaf mis Medi wedi hen sefydlu yn ddathliad o gig oen yn ystod tymor brig y cig.

 

Eleni manteisiodd HCC ar y cyfle i drefnu hyrwyddiadau ar y cyd â mân-werthwyr mawr a bach ledled Prydain a buddsoddi mewn hysbysebion ar-lein a oedd wedi’u targedu. Hefyd, am y tro cyntaf, mewn partneriaeth â chwmnïau gwasanaeth bwyd, cynhaliwyd sesiynau hyrwyddo mewn swyddfeydd penodol yng Nghaerdydd a Chasnewydd.

 

Roedd y marchnata’n cynnwys sesiynau blasu Cig Oen Cymru PGI, hyrwyddiad ar thema barbeciw, ryseitiau a deunydd darllen arall, ynghyd â chystadleuaeth a fydd yn rhedeg drwy gydol mis Medi.

 

Mae’r hyrwyddiadau Wythnos Caru Cig Oen yn rhan o ymgyrch gydlynol gan HCC a nifer o gyflenwyr o Gymru i godi proffil cig coch Cymru yn sector gwasanaeth bwyd yng Ngwledydd Prydain, sydd yn werth £57biliwn y flwyddyn ar hyn o bryd.

 

Marchnad gartref yn eithriadol bwysig

 

Dywedodd Emily Rees, Swyddog HCC ar gyfer Datblygu’r Farchnad yng Ngwledydd Prydain: “Mae’r farchnad gartref yn eithriadol o bwysig i ni, yn enwedig nawr oherwydd yr ansicrwydd ynghylch Brexit.

 

Ychwanegodd: “Mae'n bwysig ein bod yn manteisio i’r eithaf ar bob cyfle i hyrwyddo Cig Oen Cymru, gan weithio gydag archfarchnadoedd a mân-werthwyr annibynnol, a thrwy‘r cyfryngau. Ond mae gweithleoedd hefyd yn bwysig oherwydd gallwn godi proffil Oen Cymru fel dewis o fwyd iach a chyfleus.

 

“Trwy weithio mewn partneriaeth â sawl cwmni gwasanaeth bwyd sy’n cyflenwi gweithleoedd yn y sector cyhoeddus, rydym yn blês a chanlyniadau’r gweithgareddau hyd yn hyn,” meddai Emily.  “Ein bwriad yw parhau â gweithgareddau yn sector gwasanaeth bwyd y DG trwy gyfrwng sioeau masnach a hyrwyddiadau eraill.”